LOGO REACT EU MMR small v2

ORL oddělení Nemocnice Třinec nabízí pacientům odstranění nosní mandle (adenotomie) metodou plazmové koblace.

Plazmová koblace je v současné době nejšetrnějším způsobem operace nosní mandle. Metoda se provádí v celkové anestezii bez použití ostrého chirurgického nástroje. Zvětšená nosní mandle se odstraní pomocí plasmové sondy, která na svém konci vytváří plasmové pole pracující v teplotním rozmezí 40-70 °C (denaturuje bílkoviny a tkáň zároveň odsává). Lépe se odstraní hypertrofická lymfatická tkáň i v místech, kam nemůže při klasické metodě kyreta či laser. Netraumatizuje se ostrými nástroji spodina nosní mandle, nevyvíjí se žádný tlak na krční páteř. Výsledkem je zachovaná, teplem nepoškozená spodina nosohltanu. Minimalizují se tak pooperační rizika krvácení a pooperační bolesti, hojení je velmi rychlé.

Použití plazmové koblace není v současné době hrazeno z veřejného pojištění. Doplatek za koblační sondu u pojištěnců ČR činí v naší nemocnici 8.200 Kč (ceník placených služeb ZDE).

 

V případě zájmu se objednávejte na telefonu 558 309 507.

Den před nástupem do nemocnice se dítě se svým zákonným zástupcem hlásí k předoperačnímu vyšetření na dětském oddělení B (Dětské centrum operační léčby - DCOL), které se nachází v přízemí naproti výtahům. Děje se tak ve dnech pondělí, středa, čtvrtek v době od 7:00 do 11:00 hodin. Součástí předoperačního vyšetření je pediatrické vyšetření, ARO vyšetření i ORL kontrola a měření oušek (tympanometrie). Krevní odběry nejsou u tohoto zákroku požadovány.

Následující den v 7:00 hodin ráno nastupuje dítě do nemocnice na Dětské oddělení A k provedení zákroku. Dítě se dostaví lačné, kdy od 2:00 hod. nesmí nic jíst a pít. Nutný je také doprovod zákonného zástupce dítěte. 6 hodin po zákroku je dítě propuštěno do domácí péče, pokud to zdravotní stav dítěte dovolí.

Doprovod dítěte do 6 let je samozřejmostí. U dítěte staršího 6 let je doprovod možný, přesto musí být zohledněna aktuální situace na oddělení. V případech, kdy jsou lůžka plně obsazena, může ošetřující lékař hospitalizaci doprovodu zamítnout. V případě, že je dítě starší 6 let a rodiče chtějí být u dítěte přítomni bez hospitalizace, je rodičům umožněn tzv. denní pobyt, což znamená, že jsou s dítětem v průběhu celého dne (bez nároku na lůžko).

S adenotomií nabízíme zároveň sdružené zákroky: paracentézu, zavedení ventilačních trubiček, discizi podjazykové uzdičky, tonsillotomii nebo deglutinaci praeputia.

Do nemocnice si s sebou vezměte doporučení k zákroku od odesílajícího ORL lékaře.