Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

ORL oddělení Nemocnice Třinec nabízí pacientům odstranění nosní mandle (adenotomie) pomocí plazmové koblace.

Plazmová koblace je v současné době nejšetrnějším způsobem operace nosní mandle. Metoda se provádí v celkové anestezii bez použití ostrého chirurgického nástroje. Zvětšená nosní mandle se odstraní pomocí plasmové sondy, která na svém konci vytváří plasmové pole pracující v teplotním rozmezí 40-70 °C (denaturuje bílkoviny a tkáň zároveň odsává). Lépe se odstraní hypertrofická lymfatická tkáň i v místech, kam nemůže při klasické metodě kyreta či laser. Netraumatizuje se ostrými nástroji spodina nosní mandle, nevyvíjí se žádný tlak na krční páteř. Výsledkem je zachovaná, teplem nepoškozená spodina nosohltanu. Minimalizují se tak pooperační rizika krvácení a pooperační bolesti, hojení je velmi rychlé.

Použití plazmové koblace není v současné době hrazeno z veřejného pojištění. Doplatek za koblační sondu činí v naší nemocnici 8.200 Kč.

 

V případě zájmu se objednávejte na telefonu 558 309 507.

Den před nástupem do nemocnice se dítě se svým zákonným zástupcem hlásí k předoperačnímu vyšetření na dětském oddělení B (Dětské centrum operační léčby - DCOL), které se nachází v přízemí naproti výtahům. Děje se tak ve dnech pondělí, středa, čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hodin. Součástí předoperačního vyšetření je pediatrické vyšetření, ARO vyšetření i ORL kontrola a měření oušek (tympanometrie). Krevní odběry nejsou u tohoto zákroku požadovány.

Druhý den ráno dítě nastupuje do nemocnice rovněž na dětské odd. B (DCOL) v 7:00 hodin k provedení zákroku. Dítě se musí dostavit se svým zákonným zástupcem a musí být od 2:00 hodiny v noci lačné (tzn. nesmí nic jíst ani pít). 6 hodin po zákroku je dítě propuštěno do domácí péče. Možnost pobytu rodiče s dítětem je u nás samozřejmostí.

S adenotomií nabízíme zároveň sdružené zákroky: paracentézu, zavedení ventilačních trubiček, discizi podjazykové uzdičky, tonsillotomii nebo deglutinaci praeputia.

Do nemocnice vezměte s sebou doporučení k zákroku od odesílajícího ORL lékaře.