Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Umístění oddělení
3. poschodí monobloku

 

Telefonní kontakt pracoviště
558 309 444 - Chirurgická ambulance

 

Základní charakteristika  pracoviště
Chirurgicko-traumatologické oddělení

 

Chirurgické oddělení tvoří tři samostatné jednotky aseptická, mesoseptická a septická a součástí chirurgie je ambulantní trakt s příjmovou ambulancí a nástavbovými ambulancemi:

 • traumatologickou
 • mammologickou
 • koloproktologickou
 • laparoskopickou
 • cévní
 • ambulancí chronických defektů

 

Chirurgické oddělení disponuje 4 moderně zařízenými operačními sály. Součástí vybavení jsou dvě laparoskopické věže, dva harmonické skalpely, ultrazvuková sonda pro peroperační ultrasonografii,
Traumatologické sály disponují extenčními stoly a instrumentariem pro AO techniku i nitrodřeňové hřebování dlouhých kostí.
Ročně je na chirurgickém oddělení hospitalizováno cca 3500 pacientů.
Chirurgické oddělení provádí ročně 2300 operací.
Chirurgický tým tvoří 8 atestovaných chirurgů a 4 chirurgové ve specializační přípravě.

 

Vedle klasicky prováděných operací bříšní chirurgie a traumatologie standartně provádíme:

 • laparoskopické operace žlučníku
 • laparoskopické operace tříselných kýl
 • laparoskopické operace slepého střeva
 • laparoskopické operace tlustého střeva a konečníku včetně onkologické indikace
 • longovu metodu operace hemoroidů
 • operace křečových žil dolních končetin radiofrekvenční ablací

 

V rámci akutní příjmové činnosti provádíme kompletní spektrum operací náhlých příhod bříšních, a úrazových stavů ve spolupráci s pracovištěm RZP a ARO oddělením.
Pooperační péče je zajišťována ARO a oddělením MOJIP.