Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
Cesta do Nemocnice Třinec

Z autobusového i vlakového nádraží se do Nemocnice Třinec dostanete autobusy MHD. Pokud přijíždíte autem, můžete si ZDE naplánovat svou cestu. Auto můžete po dobu hospitalizace zaparkovat v zadní části areálu nemocnice. Na vrátnici nahlaste, že jedete s dítětem na operaci.

Přijďte na Dětské centrum operační léčby v přízemí naproti výtahům; u dveří uvidíte informační ceduli s názvem a logem stanice.


Informace pro rodiče k hospitalizaci dítěte před ORL zákrokem
 
Dítě před ORL zákrokem bývá hospitalizováno den předem nebo, po předchozím předoperačním vyšetření, v den výkonu. Pokud je termín operace v úterý, proběhne předoperační vyšetření na dětském odd. B (DCOL) ambulantní formou v pondělí mezi 9 – 11 hodinou, dítě se vrací zpět domů a příjem probíhá následující den, tj.v úterý v 7 hodin ráno. Je-li termín operace stanoven na čtvrtek nebo pátek, děti se přijímají den předem, tj.ve středu ( k operaci na čtvrtek) nebo ve čtvrtek ( k operaci na pátek). K přijetí se s dítětem dostavte mezi 9 – 10 hod. na dětské centrum operační léčby (stanice B dětského oddělení), které je umístěno v přízemí Nemocnice Třinec. U dveří při vstupu visí na stěně cedule s modrým medvídkem. 

S sebou si vezměte doklady: průkazku pojištěnce dítěte, průkazku pojištěnce a občanský průkaz zákonného zástupce, příp. doklady jiné doprovodné osoby, která bude s dítětem hospitalizována.

 

U přijetí a u propuštění musí být přítomen zákonný zástupce dítěte! U přijetí podepisuje souhlas s hospitalizací, souhlas s operačním zákrokem a s celkovým znecitlivěním. U propuštění přebírá zpět do péče své dítě spolu s propouštěcí zprávou, což rovněž stvrzuje svým podpisem. K těmto úkonům ze zákona nelze zplnomocnit jinou osobu!

 

Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude s dítětem hospitalizován ani jeden z rodičů a rodiče si zvolí za sebe jinou doprovodnou osobu, musí být doprovodná osoba starší 18 let a rodiče k tomu musí dát u přijetí souhlas.

 

V den přijetí budou u dítěte provedeny odběry. Dítě nemusí být k odběrům lačné, může jíst a pít bez omezení. Dále bude provedeno ORL vyšetření na ORL ambulanci, kde Vám lékař zodpoví Vaše případné otázky týkající se operačního zákroku. Poté proběhne poučení na ARO ambulanci ohledně celkového znecitlivění (narkózy). Zde také budou lékařem zodpovězeny Vaše případné otázky týkající se narkózy.

 

Za hospitalizaci dítěte se aktuálně neplatí žádné regulační poplatky. Platba za hospitalizaci doprovodné osoby závisí na věku dítěte. Pokud je dítě mladší 6 let, doprovod dítěte je hrazen pojišťovnou (neplatí se nic). U dítěte staršího 6 let si doprovodná osoba musí pobyt v nemocnici uhradit a to ve výši 345,- Kč za noc bez stravy. Stravu je možné objednat, je však zpoplatněna zvlášť.

 

Doprovod dítěte do 6 let je samozřejmostí. U dítěte staršího 6 let je doprovod možný, přesto musí být zohledněna aktuální situace na oddělení. V případech, kdy jsou lůžka plně obsazena, může ošetřující lékař hospitalizaci doprovodu zamítnout. V případě, že je dítě starší 6 let a rodiče chtějí být u dítěte přítomni bez hospitalizace, je rodičům umožněn tzv. denní pobyt, což znamená, že jsou s dítětem v průběhu celého dne (bez nároku na lůžko).

 

Jelikož jde o plánovaný operační zákrok, dítě musí být minimálně 2 týdny před termínem operace bez akutního onemocnění. To znamená, že v průběhu 2 týdnů před stanoveným termínem operace je bez zvýšených teplot, bez rýmy, bez kašle, neužívá antibiotika. V případě, že dítě v průběhu těchto 2 týdnů onemocní – teploty, rýma, kašel, zvracení, průjmy, neštovice, opar rtů aj., je nutné dítě z operace odhlásit na ORL ambulanci, na tel. čísle 558 309 507, a domluvit si náhradní termín operace. V případě nejasností týkajících se zdravotního stavu dítěte je možné případné problémy konzultovat s ošetřujícím pediatrem na tel. čísle 558 309 220.

 

Co bude dítě v průběhu hospitalizace potřebovat?

 

  • hygienické potřeby: ručník, mýdlo, zubní kartáček, zubní pasta, toaletní papír...,
  • pyžamo, pohodlné domácí oblečení, přezůvky,
  • může mít svou vlastní hračku,
  • na každém pokoji jsou pro děti k dispozici televize s DVD přehrávači.

 

 
Prostředí na oddělení je přizpůsobeno potřebám dětského pacienta. Pokoje jsou vybaveny televizí. K dispozici je herní terapeut. Pro děti organizujeme výtvarnou dílnu, pravidelná čtení z knih a pohádková představení. Věříme, že se u nás budete Vy i Vaše dítě cítit bezpečně a spokojeně. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na personál DCOL na tel. 558 309 220, 558 309 221. ZDE si můžete stáhnout letáček oddělení.
 
MUDr. Štěpán Rucki, CSc., primář dětského oddělení
 

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.