LOGO REACT EU MMR small v2

 

Primář
MUDr. David Míra

 

Vrchní sestra
ARO oddělení
Bc. Alena Průdková

tel: 303

 

Staniční sestra
Daniela Sikorová

Pokoj
Krátkou reportáž o oddělení můžete zhlédnout ZDE.
 
Umístění oddělení
1. suterén

 

Telefonní kontakt pracoviště

558 309 300 - ARO lůžková část

 

Základní charakteristika pracoviště
ARO – anesteziologicko – resuscitační oddělení

 

Součástí ARO jsou: lůžková část, anesteziologická pracoviště, anesteziologická ambulance a dospávací pokoj.
 
Předoperační vyšetření:
na anesteziologické ambulanci je provedeno základní anesteziologické předoperační vyšetření a dle závažnosti přidružených chorob je pacient dále směrován k dalšímu odbornému vyšetření, např. interní, spirometrické, echokardiografie a další. Anesteziolog hodnotí celkový zdravotní stav pacienta a jeho způsobilost k operačnímu výkonu. V rámci předoperačního vyšetření nabízíme pacientům dle povahy operačního výkonu široké spektrum technik anestezie (celková anestezie, centrální nervové blokády, periferní nervové blokády pro horní i dolní končetiny, fasciální blokády na trupu v rámci pooperační léčby bolesti). Při použití technik regionálního znecitlivění nabízíme provedení těchto technik v lehkém povrchním spánku pro zvýšení komfortu pacienta. Anesteziolog doporučí pacientovi nejvhodnější typ anestezie, na základě vzájemné dohody je pacient náležitě informován o typu anestezie k danému operačnímu výkonu a poté podepisuje příslušný informovaný souhlas. Na základě podepsaného informovaného souhlasu je následně anestezie provedena.
 
Ročně se v Nemocnici Třinec podrobí anestezii 5500 pacientů. Anesteziologická pracoviště jsou vybavena moderní přístrojovou technikou německé firmy Dräger. K bezpečnému zotavení po anestezii slouží jednotky časné pooperační péče, tzv. dospávací pokoje, které jsou umístěny v traktu operačních sálů, kde jsou pacienti pod dozorem 2 vyškolených sester a monitorovací techniky. Zde je pacientům poskytována časná pooperační péče (infúzní léčba, léčba bolesti atd.)
 
Spektrum péče
 
  • intenzívní péče o kriticky nemocné pacienty, včetně umělé plicní ventilace a dialýzy
  • předoperační vyšetření, doporučení vhodného typu znecitlivění
  • podávání anestezií, časná monitorovaná pooperační péče
  • podávání porodnické analgezie cestou epidurálního znecitlivění
Ceník služeb
cena předoperačního vyšetření i cena anestezie je zahrnuta do celkové ceny za operační výkon.
Není účtována zvlášť.