LOGO REACT EU MMR small v2

 

Primářka
MUDr. Barbara Budínská

 

Zástupce primáře
Radiologické oddělení
MUDr. Tomáš Uhlář

 

Vedoucí radiologický asistent
Beata Peprníková

Snímkovna radiologického odděleníKrátkou reportáž o oddělení můžete zhlédnout ZDE.

Umístění oddělení

 

1. suterén hlavní budovy - pracoviště CT, chirurgický rentgen
1. patro hlavní budovy - centrální rentgen, UZ, MMG
Monoblok P (naproti ředitelství) - MR pracoviště

 

Telefonní kontakt pracoviště

 

CT +420 558 309 666
MR +420 558 309 680
RTG, UZ, MMG  +420 558 309 657

 

 

Základní charakteristika pracoviště
RO - radiologické oddělení, oddělení zobrazovacích metod

CT - výpočetní tomografie

UZ - ultrazvuk

MR - magnetická rezonance

 

 

Součástí RO je CT pracoviště, pracoviště magnetické rezonance, ultrazvuková pracoviště, skiagrafické a skiaskopické vyšetřovny, digitální mamografie.
Všechna vyšetření provádíme na podkladě žádanky indikujícího lékaře, která musí obsahovat povinné údaje   
  • identifikační údaje pacienta
  • výška, váha pacienta
  • anamneza
  • alergie
  • slovní diagnoza
  • požadované vyšetření , jasně definovanou oblast vyšetření a co se od vyšetření  očekává, výsledky předchozích vyšetření
  • aktuální / ne starší jak 2 týdny/ laboratorní hodnoty kreatininu a urey při CT a MR vyšetření
  • podpis a razítko indikujícího lékaře, razítko oddělení
 
Spektrum péče
RO poskytuje škálu standardních zobrazovacích metod na úrovni okresní nemocnice, které nám dovoluje naše přístrojové vybavení. Provádíme standardní skiagrafická a skiaskopická vyšetření, standardní ultrazvuková (UZ) vyšetření včetně vyšetření cév s barevným dopplerovským mapováním a biopsií pod UZ kontrolou, celotělové CT vyšetření (16-slice) včetně intervenčních výkonů pod CT kontrolou (periradikulární a facetové obstřiky, nově ozonoterapii, punkce a drenáže kolekcí), mamografie na digitálním přístroji , panoramatické snímky chrupu pro potřeby stomatologů, ORL a chirurgie. Mimo to provádíme i skiagrafická a ultrazvuková vyšetření na odděleních ARO, JIP a MOJIP i na dostupných pokojích všech oddělení pojízdnými RTG i UZ přístroji, peroperační skiaskopie a peroperační UZ vyšetření. Standardně provádíme MR vyšetření, kromě vyšetření srdcí a prsou poskytujeme celou škálu vyšetření na 1,5T přístroji Avanto firmy Siemens. Objednávací doby jsou krátké, na CT a UZ týdenní, na MR do 3 týdnů. Běžná rtg vyšetření se neobjednávají, provádíme je ihned.
Oddělení kompletně funguje digitálně od roku 2009 / nepřímá digitalizace/, mimo mamografií, kde jde o digitalizaci přímou. Oddělení je vybaveno moderním diagnostickými přístroji.
V minulém roce 2013 jsme celkem provedli 69586 vyšetření na všech modalitách, z toho 7152 CT vyšetření , 3475 MR vyšetření a 12622 UZ vyšetření.
Pracoviště zajišťuje další odborná vyšetření v rámci nemocnic MSK a fakultních nemocnic ČR.
 
Certifikát o provedení auditu 2021