LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

Ceník placených služeb

Administrativní výkony

potvrzení, výpisy z chorobopisu, fotokopie zdravotnické dokumentace a.j.

C1001 Potvrzení o zdravotním stavu vystavené na základě zdravotnické dokumentace bez provedení vyšetření pacienta 350 Kč
C1002 Poskytnutí informací a vyřízení žádosti, podání námitek ohledně nakládání s osobními údaji - za každou načatou půlhodinu práce (poplatek je vybírán jen u neodůvodněných, nepřiměřených či opakovaných žádostí) 150 Kč
C1004 Fotokopie zdravotnické dokumentace (příprava dokumentace + fotokopie první stránky 350 Kč
C1005 Fotokopie zdravotnické dokumentace - každá další stránka 2,40 Kč
C1006 Opis zdravotnické dokumentace - za 1-5 stran 230 Kč
C1007 Výpis ze zdravotnické dokumentace - za 1-5 stran 350 Kč
C1009 Poplatek za nahlédnutí do zdravotnické dokumentace pod dohledem zdravotnického pracovníka za každou započatou hodinu 300 Kč
C1014 Vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovny s použitím zdravotnické dokumentace 600 Kč
C1016 Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 150 Kč
C1018 Služby lékařské knihovny - poplatek za registraci externího uživatele 242 Kč
C1019 Služby lékařské knihovny - poplatek za meziknihovní výpůjční službu 121 Kč

Výkony, které nesouvisí s léčebně preventivní péčí

služby pro nastávající rodiče, umělé přerušení těhotenství, ubytování a stravování osob doprovázejících pacienta, umístění pacienta na nadstandardním pokoji

C2001 Psychoprofylaktické přednášky 8 lekcí 750 Kč
C2002 Psychoprofylaktické přednášky 1 lekce 150 Kč
C2003 Cvičení těhotných 8 lekcí 750 Kč
C2004 Cvičení v bazénu 8 lekcí 750 Kč
C2005 Cyklus psychoprofylaktických přednášek včetně cvičení těhotných, cvičení v bazénu a přípravy na hypnoporod 2000 Kč
C2006 Jednotlivá lekce cvičení, cvičení v bazénu nebo příprava na hypnoporod 100 Kč
C2007 Příprava na hypnoporod - 8 lekcí 750 Kč
C2011 Pořízení fotografie plodu z UZ vyšetření 61 Kč
C2012 Pořízení videozáznamu z UZ vyšetření 190 Kč
C2028 Umělé ukončení těhotenství do 8 t.g. (miniinterpce s celkovou anestezií vč.předoperačního vyšetření) 4300 Kč
C2029 Umělé ukončení těhotenství od 8. do 12. t.g. (s celkovou anestezií vč. předoperačního vyšetření) 5300 Kč
C2030 Vypálení rentgenového snímku pro pacienta 80 Kč
C2041 Doprovod nad rámec léčebné péče - průvodce hospitalizované osoby starší 6 let - celodenní pobyt včetně noclehu bez stravy 345 Kč
C2046 Doprovod nad rámec léčebné péče - průvodce hospitalizované osoby starší 15 let nebo osoba po provedeném zákroku bez indikace k hospitalizaci - celodenní pobyt včetně noclehu bez stravy 710 Kč
C2050 1 den pobytu na poporodním pokoji rodinného typu s nadstandardním vybavením (v ceně kalkulace je případný pobyt hosta rodičky bez stravování) 1200 Kč
C2051 1 den pobytu na poporodním pokoji rodinného typu s nadstandardním vybavením (v ceně kalkulace je případný pobyt hosta rodičky bez stravování) včetně 50 % slevy pro zaměstancne Nemocnice Třinec, p.o. 600 Kč
C2052 Celodenní stravování doprovodu nebo hosta na nadstndardním poporodním pokoji 179 Kč
C2053 Snídaně (dieta č.3-racionální) doprovodu nebo hosta na nadstandardním poporodním pokoji 36 Kč
C2054 Oběd (dieta č.3-racionální, včetně výběru) doprovodu nebo hosta na nadstandardním poporodním pokoji 89 Kč
C2055 Večeře (dieta č.3-racionální) doprovodu nebo hosta na nadstandardním poporodním pokoji 54 Kč
C2060 1 den pobytu na pokoji s nadstandardním vybavením 500 Kč
C2061 1 den pobytu na pokoji s nadstandardním vybavením včetně 50% slevy pro zaměstnance Nemocnice Třinec, p.o. 250 Kč
C2065 Využití možnosti výběru oběda z denní nabídky dalších dvou jídel (nabídka stejná, jako pro zaměstnance NT). Tato možnost platí pouze pro pacienty hospitalizované na nadstandardním pokoji a klienty placených výkonů na oddělení plastické chirurgie 50 Kč
C2070 Odběr krve ke stanovení hladiny alkoholu 322 Kč
C2071 Vyšetření osoby pro podezření z požití alkoholu včetně odběru krve 1038 Kč
C2072 Vyšetření osoby při podezření z požití alkoholu při odmítnutém odběru krve 965 Kč
C2082 Uložení zesnulého v chladicím boxu - sazba za 1 den 300 Kč
C2083 Aplikovaná fyzioterapie - 1 den praxe na akreditovaném pracovišti 370 Kč
C2084 Aplikovaná fyzioterapie - kazuistika (kontrola a hodnocení 1 ks závěrečné praktikantské práce) 310 Kč
C2085 Poplatek za stáž na akreditovaném pracovišti - 1 den 370 Kč
C2090 1 den pobytu na lůžku na stanici sociálních lůžek (bez stravování)- vícelůžkový pokoj 240 Kč
C2096 1 den pobytu na lůžku na stanici sociálních lůžek (bez stravování)- jednolůžkový pokoj 250 Kč
C2091 Celodenní stravování klientů stanice sociálních lůžek 205 Kč
C2092 Snídaně a přesnídívka (stanice sociálních lůžek) 54 Kč
C2093 Oběd (stanice sociálních lůžek) 85 Kč
C2094 Večeře (stanice sociálních lůžek) 66 Kč
C2086 Poplatek za stáž na akreditovaném pracovišti 1 týden (každý započatý) 1000 Kč
C2087 Poplatek za stáž na akreditovaném pracovišti - 1 měsíc 3500 Kč
C2027 Farmakologické umělé ukončení těhotenství (včetně kontrolního vyšetření lékařem) do 49. dne těhotenství 4300 Kč
C2088 Školení KPR (kardiopulmolární resuscitace) zaměstnance jiného subjektu 300 Kč
C2100 Služby patologie: GYNEKOLOGIE - Mikroskopické vyšetření materiálu odebraného při kyretáži nebo hysteroskopii (mimo dg O00-O08) 1719 Kč
C2101 Služby patologie: GYNEKOLOGIE - Mikroskopické vyšetření materiálu odebraného při kyretáži mimo dg O00-O08) 820 Kč
C2102 Služby patologie: GASTROENTEROLOGIE - Mikroskopické vyšetření materiálu odebraného při gastroskopii 2694 Kč
C2103 Služby patologie: GASTROENTEROLOGIE - Mikroskopické vyšetření materiálu odebraného při kolonokopii 2791 Kč
C2104 Služby patologie: UROLOGIE - Mikroskopické vyšetření punkční biopsie prostaty 7085 Kč
C2027 Podání látky přerušující těhotenství včetně kontrolního vyšetření lékařem 3300 Kč
C2013 Prvotrimestrální screening na VVV včetně preeklampsie 1500 Kč
C2014 UZ vyšetření podrobné ve 20. týdnu vč. FECHO 750 Kč
C2015 UZ vyšetření podrobné ve 20.týdnu vč. FECHO (pokud K1TS u nás) 500 Kč
C2016 UZ vyšetření v 36.týdnu těhotenství 500 Kč
C2017 Bylinná napářka v průběhu porodu 100 Kč
C2018 Jiná, než oprávněná osoba u porodu - náklady na ochranné pomůcky (oprávněnou osobou je otec dítěte) 100 Kč
C2019 Transportní box pro biologický materiál (placenta) 100 Kč
C2023 Hormonální nitroděložní tělísko včetně zavedení 6000 Kč
C4024 Nehormonální nitroděložní tělísko včetně zavedení 1500 Kč
C2025 Zavedení nitroděložního tělíska (pokud si pacientka IUD sama přinese) 1500 Kč
C2026 Žádost o umělé přerušení těhotenství 750 Kč
C2020 Ručník pro poporodní bonding 200 Kč
C2064 Příplatek za jednolůžkový pokoj na porodním oddělení 300 Kč
C2060 Jeden den pobytu na pokoji s nadstandardním vybavením na gyn-por oddělení 500 Kč
C2061 Jeden den pobytu na pokoji s nadstandardním vybavením na gyn-por oddělení včetně 50% slevy pro zaměstnance Nemocnice Třinec p.o. 250 Kč

Zdravotní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, vyžádná zdravotní péče

očkování, zdravotní výkony, vyšetření

C3006 Očkování proti klíšťové encefalitidě pro děti - 1 aplikace 1079 Kč
C3107 Očkování proti klíšťové encefalitidě pro dospělé - 1 aplikace 1158 Kč
C3008 Očkování proti vzteklině - 1 aplikace 1418 Kč
C3009 Očkování proti vzteklině - trojnásobná aplikace 4254 Kč
C3011 Očkování proti virové hepatitidě typu A - dospělí 1671 Kč
C3012 Očkování proti virové hepatitidě typu A - dvojnásobná aplikace 3342 Kč
C3013 Očkování proti virové hapatitidě typu A - děti 1297 Kč
C3014 Očkování proti virové hepatitidě typu A - děti - dvojnásobná aplikace 2595 Kč
C3015 Očkování proti virové hepatitidě typu B - 1 aplikace 1166 Kč
C3016 Očkování proti virové hepatitidě typu B - trojnásobná aplikace 3498 Kč
C3018 Kombinované očkování proti hepatitidě typu A a B pro dospělé 2126 Kč
C3019 Očkování proti tyfu 1424 Kč
C3032 Očkování proti chřipce - aplikace injekce INFLUVAX 749 Kč
C3108 Očkování proti žluté zimnici 1581 Kč
C3048 Očkování proti chřipce - apikace injekce VAXIGRIP 612 Kč
C3005 Preventivní mamografické vyšetření - obě strany (bez nároku na úhradu ze zdravotního pojištění 300 Kč
C3070 Magnetická rezonance - děti - vyšetření mozku bez podání kontrastní látky 3217 Kč
C3071 Magnetická rezonance - děti - vyšetření mozku s podáním kontrastní látky 5741 Kč
C3072 Magnetická rezonance - děti - anestezie a hospitalizace při výkonech C3070 a C3071 6166 Kč
C3073 Magnetická rezonance - angiografie 3528 Kč
C3060 Sonografické vyšetření obou prsů 323 Kč
C3020 Vyšetření na HIV 1+2 612 Kč
C3021 Vystavení certifikátu pro HIV 50 Kč
C3052 Vyšetření krevní skupiny 354 Kč
C3053 Průkazy antigenů viru hepatitid (HBsAg) 439 Kč
C3054 Stanovní protilátek proti antigenům viru hepatitid (Anti-HCV) 623 Kč
C3055 Syfilis - průkaz protilátek nepřímou hemaglutinací 145 Kč
C3056 Syfilis - netroponoemový vyhledávací test na syfilis s vizualizovaným antigenem (RRR) 177 Kč
C3036 Předoperační vyšetření u placených služeb u osob do 40 let věku 1354 Kč
C3037 Předoperační vyšetření u placených služeb u osob do 40 let věku včetně EKG vyšetření, je-li lékařem indikováno 1625 Kč
C3038 Předoperační vyšetření u placených služeb u osob nad 40 let věku včetně EKG vyšetření a RTG hrudníku 1926 Kč
C3050 Spirometrie (k předoperačnímu vyšetření u placených služeb) 520 Kč
C3051 Edukace nutričním terapeutem 300 Kč
C3057 Rhinoplastika vybočeného zevního nosu - ORL 5000 Kč
C3109 Očkování proti japonské encefalitidě - aplikace injekce IXIARO 3661 Kč
C3061 Laparoskopická chromopertubace a dianostická hysteroskopie (v ceně je předoperační vyšetření, výkon a hospitalizace) 13200 Kč
C3062 Diagnostická hysteroskopie (v ceně je předopreační vyšetření, výkon a hospitalizace) 5600 Kč
C3085 Provedení sterilizace u žen - k uvedené ceně je nutno připočíst předoperační vyšetření 15200 Kč
C3110 Vakcinace proti choleře - aplikace DUCORAL (suspenze k pití) 2721 Kč
C3111 poradenská služba v oblasti cestovní medicíny - konzultace s lékařem, není-li součástí placené služby očkování (sazba za každou započatou půlhodinu) 240 Kč
C3112 Očkování proti meningokovému onemocnění typu A,C,W135,Y konjugovanou čtyřdruhovou vakcínou MENVEO 1544 Kč
C3114 Očkování proti pneumokokům polysacharidovou konjugovanou vakcínou PREVENAR 13 1817 Kč
C3115 Umístění dítěte na lůžkovém dětském oddělení na žádost sociálního odboru Městského úřadu Třinec 0-12 hodin 403 Kč
C3116 Umístění dítěte na lůžkovém dětském oddělení na žádost sociálního odboru Městského úřadu Třinec 13-24 hodin 805 Kč
C3117 Prohlídka lékařem před umístěním dítěte na lůžkovém dětském oddělení na žádost Městského úřadu Třinec 173 Kč
C3124 Léčebná aplikace aktivního kyslíku - ozónoterapie 1000 Kč
C3118 Potvrzení o bezinfekčnosti - Vyšetření hepatitidy typu B (HBsAg) 278 Kč
C3119 Potvrzení o bezinfekčnosti - vyšetření hepatitidy typu C 386 Kč
C3120 Potvrzení o bezinfekčnosti - vyšetření MRSA 153 Kč
C3121 Potvrzení o bezinfekčnosti - vyšetření na svrab 79 Kč
C3122 Potvrzení o bezinfekčnosti - vyšetření TBC ze sputa 714 Kč
C3123 Potvrzení o bezinfekčnosti - vyšetření TBC ze sputa v případě pozitivního výsledku 1158 Kč
C3130 Operace nosní přepážky (operacja przegrady nosowej) Platí pro klienty, kteří nemají zdravotní pojištění v ČR. Dla zagranicznych klientów (PL/SK). 16440 Kč
C3131 Odstranění nosních mandlí (Usunięcie migdałka nosogardlowego) Platí pro klienty, kteří nemají zdravotní pojištění v ČR. Dla zagranicznych klientów. 19510 Kč
C3132 Tonzilektomie - odstranění krčních mandlí (Usunięcie migdałków) Platí pro klienty, kteří nemají zdravotní pojištění v ČR. Dla zagranicznych klientów. 21650 Kč
C3133 Aplikace přípravku Hyalobarrier gel Endo 1x10 ml k prevenci nebo snížení tvorby pooperačních srůstů v oblasti břicha a pánve při gynekologické laparoskopické operaci 3500 Kč
C3137 Použití harmonického skalpelu (CO2 laseru) radiofrekvence při ORL zákroku: plastická úprava měkkého patra (uvulopalatoplastika), somnoplastika kořene jazyka, tonsillotomie a koagulace nosních skořep 1600 Kč
C3138 PEPtest - detekce pepsinu pomocí "laterál flow device" 1000 Kč
C3143 Očkování proti záškrtu,tetanu, dávivému (černému) kašli 1061 Kč
C3144 Očkování proti záškrtu, černému kašli, obrně a tetanu 1450 Kč
C3146 Očkování proti planým neštovicím 1869 Kč
C3147 Vyšetření CRP na dětské pohotovosti 100 Kč
C3148 Zavedení středoušní ventilační trubice (1 strana) jako doplnění jiného současně prováděného výkonu 1270 Kč
C3150 Očkování proti tyfu bez vyšetření lékařem (aplikováno současně s jinou vakcínou) 1089 Kč
C3151 Očkování proti klíšťové encefalitidě vakcínou Encepur - pro děti - 1 aplikace 1059 Kč
C3152 Očkování proti klíšťové encefalitidě vakcínou Encepur - pro dospělé - 1 aplikace 1194 Kč
C3113 Zdravotní prohlídky nad rámec zdravotního pojištění (vyšetření internistou, EKG, ECHO, vyšetření moče a krevního obrazu) 1719 Kč
C3155 Doplatek za použití plazmatické koblační sondy u výkonu odstranění krčních a nosních mandlí u pojištěnců ČR 8900 Kč
C3156 Odstranění nosních mandlí za použití plazmatické koblační sondy - cena sondy je započtena v ceně výkonu (Usunicie migdalka nosogardlowego za pomoca koblacji plazmatycznej) Platí pro klienty, kteří nemají zdravotní pojištění v ČR. Dla zagranicznych klientów. 22940 Kč
C3157 Tonzilektomie - odstranění krčních mandlí za pomocí plazmatické koblační sondy - cena sondy je zahrnuta v ceně výkonu. (Usunucie migdalkow podniebiennych za pomoca koblacji plazmatycznej) Platí pro klienty, kteří nemají zdravotní pojištění v ČR. Dla zagranicznych klientów. 20490 Kč
C3158 Očkování proti Meningokoku typu B 2696 Kč
C3159 Očkování proti spalničkám, zarděnkám a přiušnicím vakcinou Priorix 934 Kč
C3140 Stěr PCR COVID-19 včetně vyhodnocení 853 Kč
C3160 Stěr PCR COVID-19 - pouze stěr 200 Kč
C3161 Aplikace přípravku 4Dryfield k prevenci nebo snížení tvorby pooperačních srůstů v oblasti břicha a pánve při gynekologické laparoskopické operaci 3800 Kč
C3162 Aplikace přípravdku IgG anti-D po interupci u Rh negativních pacientů 1200 Kč
C3163 Provedení sterilizace žen - v rámci jiného operačního výkonu 3000 Kč
C3164 Labioplastika (úprava stydkých pysků) 12000 Kč
C3165 Průkaz antigenu SARS-CoV-2 (antigenní test) 200 Kč
C3166 Očkování samoplátců proti SARS-COV-2. Platí pro osoby nepojištěné v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR 810 Kč
C3167 Vyšetření SMA (spinální svalová atrofie) a TREC/KREC v rámci novorozeneckého screeningu 650 Kč

Výkony plastické chirurgie

C4001 Odborné vyšetření plastickým chirurgem nad 30 min 1200 Kč
C4002 Hospitalizace 1 den pro klienty estetické plastické chirurgie 2000 Kč
C4003 Excize jedné léze v obličeji 920 Kč
C4004 Excize léze v obličeji - druhá a každá další 460 Kč
C4005 Excize jedné léze 460 Kč
C4006 Excize druhé a každé další léze 350 Kč
C4007 Xantelasma 3200 Kč
C4008 Odstranění léze, tetováže, nad 2 cm 3700 Kč
C4014 Operace horních převislých víček 10500 Kč
C4015 Operace dolních převislých víček 12000 Kč
C4016 Operace nosu 34000 Kč
C4017 Operace odstálého boltce - 1 strana 7500 Kč
C4018 Operace odstálých ušních boltců 12500 Kč
C4019 Operace ptózy obličeje (face-lift) v lokální anestezii 45000 Kč
C4020 Modelační operace prsou cirkumaleolární 33000 Kč
C4021 Zvětšovací operace prsou (v ceně nejsou zahrnuty implantáty a elastické pooperační prádlo) 25000 Kč
C4022 Operace převislého břicha - bez posunu pupku 30000 Kč
C4023 Liposukce břicha 20000 Kč
C4024 Liposukce boků a stehen 23000 Kč
C4025 Liposukce paže bez redukce kůže 11500 Kč
C4026 Liposukce paže s redukcí kůže - jedna strana 16000 Kč
C4027 Liposukce podbradku 12500 Kč
C4028 Doplňková liposukce k operaci jedna lokalizace do 200 cm2 4000 Kč
C4031 Rozšiřování červeně rtů - chirurgická metoda v lokální anestezii 16500 Kč
C4033 Smluvní výkon specifikovaný lékařem 100 Kč
C4034 Smluvní výkon specifikovaný lékařem 500 Kč
C4035 Smluvní výkon specifikovaný lékařem 1000 Kč
C4037 Celková anestezie k face-liftu - do 3 hodin 6500 Kč
C4038 Liposukce vnitřních stehen 16000 Kč
C4039 Modelace paží excizemi chirurgicky - jedna strana 16000 Kč
C4040 Modelace vnitřních stehen - chirurgicky 34000 Kč
C4041 Celková anestezie k liposukci - do 2 hodin 6000 Kč
C4042 Modelační operace prsou se svislou jizvou (tzv.metoda Le Jour) 39500 Kč
C4043 Zmenšovací a modelační operace prsou (metoda Skoog) 48000 Kč
C4044 Operace převislého břicha - s posunem pupku bez řešení diastázy 39500 Kč
C4045 Operace převislého břicha - s posunem pupku + řešení diastázy či pupeční hernie 48000 Kč
C4046 Mikroskopické vyšetření resekce prsu (cena za 1 prs) 2630 Kč
C4047 Mikroskopické vyšetření kožní excize s mateřským znaménkem 940 Kč
C4000 Odborné vyšetření plastickým chirurgem do 30 min 580 Kč
C4100 Kontrolní vyšetření po provední operace menšího rozsahu 500 Kč
C4200 Kontrolní vyšetření po rovedení operace většího rozsahu 1000 Kč

Zabiegi chirurgii plastycznej

C4002 Pobyt w szpitalu 1 dzień 2000 Kč
C4003 Wycięcie jednego defektu skóry na twarzy 920 Kč
C4004 Wycięcie defektu skóry na twarzy - drugi i każdy następny 460 Kč
C4005 Wycięcie jednego defekt skóry 460 Kč
C4006 Wycięcie drugiego i każdego następnego defektu skóry 350 Kč
C4007 Żółtak 3200 Kč
C4008 Usunięcie defektu skóry, tatuażu, powyżej 2 cm 3700 Kč
C4014 Operacja zwisających powiek górnych 10500 Kč
C4015 Operacja zwisających powiek dolnych 12000 Kč
C4016 Plastyka nosa 34000 Kč
C4017 Plastyka odstającej małżowiny ucha - 1 strona 7500 Kč
C4018 Korekcja odstających uszu 12500 Kč
C4019 Face-lifting twarzy w znieczuleniu miejscowym 45000 Kč
C4020 Operacja modelowania biustu okołosutkowa 33000 Kč
C4021 Zabieg powiększenia biustu (cena nie obejmuje implantów i elastycznej bielizny pooperacyjnej) 25000 Kč
C4022 Abdominoplastyka – Plastyka brzucha bez przenoszenia pępka 30000 Kč
C4023 Liposukcja brzucha 20000 Kč
C4024 Liposukcja bioder i ud 23000 Kč
C4025 Liposukcja ramion bez redukcji skóry 11500 Kč
C4026 Liposukcja ramienia z redukcją skóry - jedna strona 16000 Kč
C4027 Liposukcja podbródka 12500 Kč
C4028 Uzupełniająca liposukcja do zabiegu, jedna lokalizacja do 200 cm2 4000 Kč
C4031 Powiększanie warg - metoda chirurgiczna w znieczuleniu miejscowym 16500 Kč
C4033 Zabieg kontraktowy określony przez lekarza 100 Kč
C4034 Zabieg kontraktowy określony przez lekarza 500 Kč
C4035 Zabieg kontraktowy określony przez lekarza 1000 Kč
C4037 Znieczulenie ogólne do zabiegu face-liftingu - do 3 godzin 6500 Kč
C4038 Liposukcja wewnętrznej strony ud 16000 Kč
C4039 Modelacja ramion poprzez wycięcie skóry metodą chirurgiczną - jedna strona 16000 Kč
C4040 Modelacja wewnętrznej strony ud - chirurgicznie 34000 Kč
C4041 Znieczulenie ogólne do liposukcji - do 2 godzin 6000 Kč
C4042 Operacja podniesienia i powiększenia biustu w kszałcie tzw. klucza (metoda Le Jour) 39500 Kč
C4043 Operacja pomniejszenia i modelowania biustu (metoda Skoog) 48000 Kč
C4044 Abdominoplastyka – Plastyka brzucha z przeniesieniem pępka – bez opatrzenia rozstępu mięśni brzucha (przepukliny kresy białej) 39500 Kč
C4045 Abdominoplastyka – Plastyka brzucha z przeniesieniem pępka + operacja rozstępu mięśni brzucha (przepukliny kresy białej, pępka) 48000 Kč
C4000 Badanie specjalistyczne przez chirurga plastycznego poniżej 30 min 580 Kč
C4100 Kontrola po mniejszej operacji 500 Kč
C4200 Kontrola po większej operacji 1000 Kč

Léčebná rehabilitace

C6001 Vstupní vyšetření lékařem 350 Kč
C6002 Kontrolní vyšetření lékařem 175 Kč
C6004 Mobilizace, měkké techniky, nácvik autoterapie (30minut) 150 Kč
C6005 Individuální cvičení dle Mojžíšové (30min) 150 Kč
C6006 Reflexní cvičení dle Dr.Vojty (45min) 350 Kč
C6007 Perličková iritační koupel (20min) 200 Kč
C6009 Přísadová relaxační koupel (20min) 200 Kč
C6010 Vířivá koupel horní, dolní končetiny (10min) 100 Kč
C6015 Klasická masáž částečná (25min) 350 Kč
C6021 Magnetoterapie 60 Kč
C6024 Biolampa 45 Kč
C6025 Lymfatická masáž přístrojová (45min) 200 Kč
C6026 Parafinový zábal (15min) 60 Kč
C6027 Solux (10min) 40 Kč
C6034 Vodní uhličitá koupel (20min) + zábal 200 Kč
C6035 Whirpool (15min) 30 Kč
C6039 Bazén - volné plavání s dohledem (60 min) 100 Kč
C6043 Rázová vlna 300 Kč
C6046 Tejp malý - patní ostruha, tenisový loket, entezopatie, paréza nervus peroneus, nervus radialis, nervus ulnaris 75 Kč
C6047 Tejp střední - ramenní kloub, hlezenní kloub, achilova šlacha 120 Kč
C6048 Tejp velký - kolenní kloub 175 Kč
C6049 Vodní uhličitá koupel (20 min) + zábal - permanentka na 5 vstupů 500 Kč
C6050 Cvičení SM systém 15 minut 120 Kč
C6051 Cvičení SM systém 15 minut - permanentka na 5 cvičení - zvýhodněná cena 500 Kč
C6053 Plynové injekce - cena za 1 lokalitu 40 Kč
C6054 Laseroterapie - skener, jednotlivá aplikace 70 Kč
C6055 Laseroterapie - skener, balíček 6 aplikací 400 Kč
C6056 Laseroterapie - skener, balíček 10 aplikací 650 Kč
C6057 Laseroterapie - sonda, 1 minuta 20 Kč
C6003 Individuální konzultace s fyzioterapeutem (30 minut) 345 Kč
C6M00 Balíček M: Klasická masáž částečná (25min) - permanentka na 3 masáže 1000 Kč

Výkony kožní ambulance

C8101 Lýtka (obě) - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 2200 Kč
C8102 Nohy (celé a obě) - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 3200 Kč
C8110 Okolí prsních dvorců, meziprsní oblast - ženy - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 1200 Kč
C8111 Horní končetiny (obě) - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 2200 Kč
C8112 Předloktí - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 1200 Kč
C8114 Třísla - bikiny - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 1600 Kč
C8116 Podbřišek - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 1400 Kč
C8117 Hrudník - muži - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 3600 Kč
C8118 Záda - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 4900 Kč
C8119 Balíček 1: brada, podpaží - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 2400 Kč
C8120 Balíček 2: brada, podpaží, třísla - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 3200 Kč
C8121 Balíček 3: brada, podpaží, třísla, lýtka - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 4600 Kč
C8127 Podpaží - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 1500 Kč
C8128 Horní ret - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 800 Kč
C8131 Kryalizace obličeje - bez zdravotní indikace 150 Kč
C8132 Kryalizace trupu - bez zdravotní indikace 200 Kč
C8129 Brada, podbradek, tváře - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 1400 Kč
C8135 Balíček 4: brada, podpaží - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 2600 Kč
C8133 Balíček 5: podpaží, třísla, lýtka - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 3400 Kč

Specifické zdravotní výkony prováděné na dožádání orgánů státní správy

P 0100 Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (administrativní výkon) 168 Kč
P 0200 Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace) 505 Kč
P 0300 Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu (cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon) 541 Kč
P 0400 Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu (cílené vyšetření lékařem) 392 Kč
P 0500 Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve (cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého) 469 Kč
P 0600 Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkoholu (cílené vyšetření lékařem) 1020 Kč
P 0700 Odběr žilní krve osoby při podezření z požití anebo podání návykové, psychotropní či jiné látky (odběr krve ze žíly u dospělého) 77 Kč
P 08a0 Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - Widmarkova zkouška (stanovení těkavých redukujících látek) 141 Kč
P 08b0 Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - specifické stanovení plynovou chromatografií (specifické stanovení ethanolu) 841 Kč
P 0900 Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření lékařem) 392 Kč
P 1000 Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření gynekologem) 541 Kč
P 1100 Vystavení lék. zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) 168 Kč
P 1200 Vystavení lék. zprávy o možnosti dalšího pobytu těh. ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) 168 Kč
P 1300 Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lék. zprávy (cílené vyšetření lékařem) 392 Kč
P 1400 Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření lékařem) 642 Kč
P 1500 Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření lékařem) 392 Kč
P 1600 Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření lékařem) 642 Kč
S 0100 Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízením soudem (administrativní úkon) 168 Kč
S 0200 Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace) 505 Kč
S 0300 Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízením soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu (podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození) 1033 Kč
S 0400 Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízením soudem (cílené vyšetření lékařem) 392 Kč
S 0500 Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou prohlídkou obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízením soudem (opakované komplexní vyšetření lékařem + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození) 1521 Kč
S 1200 Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, psychotropní či jiné látky (odběr krve ze žíly u dospělého) 77 Kč
S 1300 Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - Widmarkova zkouška (stanovení těkavých redukujících látek) 141 Kč
F 0100 Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu (cílené vyšetření všeobecným chirurgem) 701 Kč
F 0200 Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu (rtg kostí a kloubů končetin + administrativní úkon) 595 Kč
F 0300 Vyšetření osoby za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou končetiny (cílené vyšetření praktickým chirurgem + administrativní úkon) 701 Kč
F 0400 Vyšetření osoby z důvodu kontroly protézy očního bulbu za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu (cílené vyšetření oftalmologem + administrativní úkon) 701 Kč
F 0500 Rtg vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů (trg žalůdku a duodena + administrativní úkon) 1374 Kč
F 0600 Rtg vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů (rtg vyšetření tlustého střeva + administrativní úkon) 1957 Kč
F 0700 Klinické vyšetření osoby před rtg vyšetřením žaludku a rtg vyšetřením tlustého střeva pri podezření na přítomnost cizích předmětů (cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) 701 Kč
F 0800 Laboratorní vyšetření biologického materiálu u polykačů drog na přítomnost drog (cílený imunochemický záchyt drog a léčiv + administrativní úkon) 955 Kč
F 0900 Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi Widmarkova zkouška (stanovení těkavých redukujících látek) 141 Kč
F 0901 Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - specifické stanovení plynovou chromatografií (specifické stanovení ethanolu plynovou chromatografií) 841 Kč
F 1000 Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve (cílené vyšetření praktickým lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého) 469 Kč
F 1100 Klinické vyšetření osoby při podezření z požití návykových, psychotropních a jiných látek s výjimkou alkoholu (cílené vyšetření lékařem) 1020 Kč
F 1200 Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, psychotropní či jiné látky (odběr krve ze žíly u dospělého) 77 Kč
F 1300 Nezbytná administrativní činnost lékaře (administrativní úkon) 168 Kč
F 1400 Vystavení lékařského posudku o způsobilosti k zajištění osoby v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) 168 Kč
F 1500 Vyšetření osoby před jejím zajištěním k vystavení lékařského posudku (cílené vyšetření lékařem) 392 Kč
F 1600 Vyšetření osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku (cílené vyšetření lékařem) 392 Kč
F 1700 Vyšetření těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku (cílené vyšetřeí gynekologem) 541 Kč
F 1800 Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) 168 Kč
F 1900 Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) 168 Kč
F 2000 CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů bez použití kontrastní látky (CT vyšetření bez použití kontrastní látky + administrativní úkon) 2126 Kč
F 2001 CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů s použitím kontrastní látky (CT vyšetření těla s podáním kontrastní láky per.os,event.per rectum + administratnivní úkon) 2365 Kč
V 0200 Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění občana do zařízení sociálních služeb (podrobný výpis z dokumentace) 505 Kč
V 0300 Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte pro účely sociální právní ochrany dětí (administrativní úkon) 168 Kč
V 0400 Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdrav. dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí (administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné) 168 Kč
V 0500 Cíleně zaměřená ergodiagnostika provedená rehabilitačním lékařem s odborným zaměřením pro účely zaměstnanosti na základě spec. vyšetřovacích metod (zvlášť účtovaných) (cílené vyšetření odborníkem v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny) 769 Kč
V 0700 Ergodiagnostické individuální testování v modelové pracovní situaci pro účely zaměstnanosti provedené ergoterapeutem(individuální ergoterapie základní) 425 Kč
V 0800 Cílené vyšetření neurologem pro účely zaměstnanosti (cílené neurologické vyšetření) 769 Kč
V 0900 Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) (vyšetření elektroencefalogramem) 1135 Kč
V 1000 Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení elektroencefalogramu) 754 Kč
V1100 Vydání potvrzení o dačasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče o zaměstnání (administrativní úkon) 168 Kč
V1200 Vydání potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení na žádost uchazeče o zaměstnání (administrativní úkon) 168 Kč

Ceník transfúzních přípravků

0007901 Plná krev 1521 Kč
0007905 Erytrocyty 1521 Kč
0007917 Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované 2312 Kč
0007956 Erytrocyty deleukotizované u lůžka včetně filtru (použití bed-side filtru) 2941 Kč
0207921 Plazma čerstvá zmražená pro klinické použití 1340 Kč
0507946 Plná krev pro autotransfúzi 1097 Kč

Evropská unie - aplikace nařízení 1408/71 a 574/72

E 0100 Vyjádření lékaře na tiskopise E213 (komplexní vyšetření lékařem + 4 x administrativní úkon) 2162 Kč
E 0200 Vyjádření lékaře na tiskopise E 116 - k formuláři E 107, E 112 (S2), E 115, E 123 (DA1) E 202, pokud není požadováno )vyšetření pacienta (podrobný výpis z dokumentace) 505 Kč
E 0301 Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři - dospělí a děti nad 6 let) k formuláři E 404, E 407, E 406F pokud je požadováno vyšetření pacienta k formuláři E 107 - bod 8 Lékařská zpráva přiložena formuláři E 112(S2) - bod 4 Zpráva od našeho ošetřujícího lékaře formuláři E 123 - bod 4 Zpráva našeho ošetřujícího lékaře formuláři E 202 - bod 10.1 a 10.2 Viz. Přiložená lékařská zpráva (cílené vyšetření + 2x administrativní úkon) 711 Kč
E 0302 Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři - děti do 6 let) k formuláři E 404, E 407, E 406F pokud je požadováno vyšetření pacienta k formuláři E 107 - bod 8 Lékařská zpráva přiložena formuláři E 112(S2) - bod 4 Zpráva našeho ošetřujícího lékaře formuláři E 123 - bod 4 Zpráva našeho ošetřujícího lékaře formuláři E 202 - bod 10.1 a 10.2 Viz. Přiložená lékařská zpráva (cílené vyšetření + 2x administrativní úkon) 962 Kč
E 0400 Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu občana zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno (podrobný výpis z dokumentace) 505 Kč
E 0500 Vyjádření lékaře (potvrzení) ke konkrétní otázce o zdravotním stavu občana pro potřeby formulářů E 202 - dodatečná stránka č. 1 - bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404) E 203 - dodatečná stránka č. 2 - bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404) E 204 - dodatečná stránka č. 1 - bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404) - dodatečná stránka č. 3 - bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyšetření lékaře) E 302 - bod 4.1 (administrativní úkon) 168 Kč
E 0600 Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely vyplnění evropských formulářů (administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné) 168 Kč

Ceník za praní prádla

PR Zprostředkování vyprání prádla - cena za 1 kg pro smluvní partnery (cena vč. DPH bez manipulačního poplatku platná od 1.1.2020) 42 Kč
PRm Manipulační poplatek k refaktruované ceně za praní prádla (cena z 1 kg) 2 Kč

Ceník za pronájem posluchárny

Pronájem celé posluchárny (oba sály + kuchyňka) do 4 hodin (zde uvedená cena je bez DPH) 420 / 1 hod Kč
Pronájem celé posluchárny oba sály + kuchyňka) nad 4 hodiny (zde uvedená cena je bez DPH) 1750 / 1 den Kč
Pronájem posluchárny - velký sál do 4 hodin (zde uvedená cena je bez DPH) 250 / 1 hod Kč
Pronájem posluchárny - velký sál nad 4 hodiny (zde uvedená cena je bez DPH) 1120 / 1 den Kč
Pronájem posluchárny - malý sál do 4 hodin (zde uvedená cena je bez DPH) 100 / 1 hod Kč
Pronájem posluchárny - malý sál nad 4 hodiny (zde uvedená cena je bez DPH) 500 / 1 den Kč
Pronájem posluchárny - kuchyňka do 4 hodin (zde uvedená cena je bez DPH) 100 / 1 hod Kč
Pronájem posluchárny - kuchyňka nad 4 hodiny (zde uvedená cena je bez DPH) 500 / 1 den Kč

Ceník parkovného

PAR1 Vjezd do areálu s výjezdem do 30-to minut Bezplatně Kč
PAR2 Vjezd do areálu nad 30 minut za každou započatou hodinu 30 Kč
PAR3 Celoroční vjezd pro zaměstnance 1200 Kč
PAR4 Celoroční vyhrazené parkování pro zaměstnance 6000 Kč
PAR5 Parkovací karta k celoročnímu vjezdu. Platí pro klienty, kteří nejsou zaměstnanci NT a pro zaměstnance NT v případě ztráty první bezplatně vydané karty 100 Kč
PAR6 Bezplatný vjezd pro držitelé TP, ZTP, ZTP/P, dárce krve a personál lékařské pohotovostní služby (LPS) Bezplatně Kč

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona 106/1999 Sb.

C1017 Náklady spojené s vyhledáváním v dokumentaci (za každou započatou půlhodinu práce odborného referenta) + náklady na použitý materiál 117 Kč
materiál fotokopie A4 jednostranná (vč.papíru) 2,30 Kč
materiál Fotokopie A4 oboustranná (včetně papíru) 4,24 Kč
materiál Fotokopie A3 jednostranná (včetně papíru) 4,60 Kč
materiál Fotokopie A3 oboustranná (včetně papíru) 8,59 Kč
materiál CD ROM nosič 8,36 Kč
materiál obálka bublinková, typ D5 7,11 Kč
materiál obálka C6 0,33 Kč
materiál obálka C5 0,56 Kč
materiál obálka B4 1,75 Kč
materiál papír kancelářský 1 ks 0,15 Kč
poštovné Poštovné dle ceníku poštovních služeb Kč

Ceník mytí vozidel zaměstnanů NT v mycím boxu NT

Vlastnoruční mytí vozidel zaměstnanců 90 Kč
Mytí karosérie vozidel zaměstnanců pracovníkem dopravy 150 Kč
Mytí karosérie a čelního skla vozidel zaměstnanců pracovníkem dopravy 180 Kč
Mytí karosérie, čelního skla a interiéru vozidel zaměstnanců pracovníkem dopravy 250 Kč

Ceník dopravy

ceník dopravy

D1 Cena za ujetý km (platí i pro převozy na PAZS) 28 Kč
D2 Prostoj vozdila (cena za 1 min) 7 Kč