LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

Stav krevních zásob

Vážení dárci

Červená barva na grafech znázorňuje aktuální stav krevních zásob. Je-li graf z větší části bílý, potřebujeme pro danou krevní skupinu akutně doplnit zásoby. Objednat k odběru se můžete na tel. č.: 558 309 627 nebo 558 325 175

V současné době máme:
Velký nedostatek zásob krevních skupin AB-, B-
Kritický nedostatek zásob krevních skupin A-, 0-

Objednávání dárců:  pondělí až pátek 11:00 - 14:00 hod. na tel. 558 309 627 nebo 558 325 175.

 

ÚVOD
 
Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit. Každý člověk v České republice přijme za svůj život v průměru 4x krevní transfuzi a 12x přípravek vyrobený z lidské krve. Protože vážné onemocnění či nehoda může postihnout kohokoliv z nás, je potřeba dárců trvalá, přivítáme proto každého, kdo se rozhodne "rodinu" našich dobrovolných dárců rozšířit.

Všichni dárci krve musí vědět, že mohou zachraňovat život pouze tehdy, je-li jimi darovaná krev bezpečná. Zkušenosti ze světa ukazují, že nejbezpečnější jsou dárci darující krev alespoň 2x ročně, nevyžadující materiální výhody, odpovídající poctivě na otázky o svém zdravotním stavu a sami se vylučující z dárcovství, pokud by mohli ohrozit příjemce. Na základě toho je i na našem Hematologicko-transfúzním oddělení preferováno dobrovolné a bezplatné dárcovství krve, tzn., že dárci by neměli být motivováni příslibem finančního prospěchu.
 
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem anonymním dárcům za všechny příjemce, jejichž život byl zachráněn díky daru krve. Speciálně děkujeme našim dárcům, kteří ochotně přicházejí darovat svoji krev a reagují i na naše akutní výzvy při hrozícím nedostatku krve.

 

 
KDE JE KRVE NEJVÍCE POTŘEBA

 • těžké úrazy a dopravní nehody
 • operace
 • porodní komplikace
 • onkologická léčba (léčba rakoviny)
 • dialýza při poruše funkce ledvin
 • transplantace orgánů

dále je krev potřebná při léčbě popálenin, otrav, nemocí srážlivosti krve, poruše obranyschopnosti a v řadě dalších případů.

 

 

JAK SE STÁT DÁRCEM KRVE

Stačí se rozhodnout, objednat se telefonicky (viz níže) a přijít na Hematologicko-transfúzní oddělení. Nepotřebujete žádná předchozí vyšetření či lékařská doporučení. Veškerá poučení, vyšetření a vše potřebné bude vyřízeno přímo na Hematologicko-transfúzním oddělení.
Chcete-li být informování o všem, co se u nás děje, sledujte nás na Facebooku (Název stránky: Hematologicko-transfúzní oddělení Třinec).

 
 
 

DRUHY ODBĚRŮ KRVE

Odběr plné krve
Odebírá se obvykle 450 ml krve do plastového vaku. Samotný odběr trvá 5 - 10 minut. Odebrané složky krve se nahradí během několika dnů až 3 týdnů. Obvykle provádíme ročně 4 odběry u mužů a 3 u žen.

Odběr plazmy
Odběr se provádí za pomoci speciálního přístroje, z odebírané krve se odděluje plazma a ostatní složky se vracejí zpět dárci. Odběr je o něco delší než klasický - trvá asi 40 až 60 minut - a odebírá se při něm až 750 ml plazmy, ta se u dárce doplní během 2 dnů. Interval mezi dvěma odběry plazmy z aferézy je u nás min. 14 dnů. Celkový objem plazmy nesmí být vyšší než 25 litrů za rok.

KDY A KDE DAROVAT KREV, PLAZMU

Hematologicko-t
ransfúzní oddělení Nemocnice Třinec, p.o., se nachází v 1. podlaží třípodlažní budovy T.

Na každý odběr je nutno se předem objednat na tel. č.: 558 309 627 nebo 558 325 175 v době od 11.00 do 14.00 hod.
 

Odběry plné krve

Úterý 6:00 hod. - 9:00 hod.
Pátek 6:00 hod. - 9:00 hod.

K těmto odběrům se dárce musí předem objednat. Odběry plné krve se provádějí v úterý a v pátek a evidence k těmto odběrům je každou půlhodinu. Je dostačující, když se objednaní dárci v určený den dostaví na HTO cca 5 minut před příslušnou hodinou. Po absolvování odběru obdrží každý dárce malé občerstvení.

 
 
Aferetické odběry plazmy

Pondělí 7:00 hod. - 11:00 hod.
Čtvrtek 7:00 hod. - 11:00 hod.

K přístrojovým odběrům plazmy se dárce musí předem objednat - rovněž na příslušný den a hodinu. Aferetické odběry plazmy se provádějí v pondělí a ve čtvrtek v určených časových intervalech. Po absolvování odběru obdrží každý dárce malé občerstvení.


Upozornění:
 • minimální odstup mezi aferetickým odběrem plazmy a následným odběrem plné krve je 14 dnů
 • minimální odstup mezi odběrem plné krve a následným aferetickým odběrem plazmy je 1 měsíc
 • minimální odstup mezi 2 aferetickými odběry plazmy je 14 dnů


PODMÍNKY DÁRCOVSTVÍ KRVE
 • věk min. 18 let
 • min. hmotnost 50 kg
 • dobrý zdravotní stav
 • dárce nesmí patřit mezi osoby s vyšším rizikem výskytu infekčních chorob


KDO NEMŮŽE DAROVAT KREV
K odběru se dostavte jen tehdy, když se cítíte zcela zdraví. I při mírných potížích jako je rýma, opar na rtu, pocit ztuhlosti svalů, může být přítomen virus ve Vaší krvi a ten může u imunitně oslabeného příjemce krve způsobit vážné komplikace.

Níže uvádíme seznam některých nemocí či stavů, při nichž nelze trvale nebo dočasně darovat krev. Při konkrétních zdravotních potížích je ale vhodné se předem poradit s lékařem či nelékařským zdravotnickým personálem Hematologicko-transfúzního oddělení (na telefonním čísle viz. výše či eventuálně dotaz na lékaře prostřednictvím e-mailu).

Další informace můžete získat také na webových stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP: https://www.transfuznispolecnost.cz/darci-krve

Nahoru

 
 

 

Dočasné omezení dárcovství krve, plazmy:
 • onemocnění podobná chřipce, horečka nad 38°C, průjmy, infekční onemocnění léčená antibiotiky - odběr za 14 dní až 6 měsíců dle průběhu rekonvalescence
 • běžná rýma - odběr za týden po vyléčení
 • senná rýma, pylová alergie – vyloučení ve fázi akutních projevů a při hyposenzibilizaci
 • měsíc po přisátí klíštěte (pokud prokázána borelióza nebo léčba ATB – vyřazení na 6 měsíců po uzdravení, poté je potřeba předložit negativní test na akutní protilátky IgM))
 • infekční mononukleóza – 1 rok po plném uzdravení
 • půl roku po endoskopickém vyšetření, tetování, piercingu, transfuzi krve
 • půl roku po velkém chirurgickém výkonu v celkové či epidurální anestézii, po malém chirurgickém výkonu vyřazení na týden po zhojení
 • zubní ošetření – po menším ošetření vyloučení do následujícího dne, větší (včetně extrakce) 1 týden po zhojení
 • 1 rok po uzdravení od prodělané žloutenky typu A
 • žilní trombóza - odběr po ukončení antikoagulační léčby, první trombóza, pokud byla známa vyvolávající příčina (vyloučení z aferetických odběrů plazmy)
 • u žen – mimo menstruační krvácení, 6 měsíců po porodu, přerušení těhotenství, 1 měsíc po ukončení laktace
 • pobyt mimo ČR – 1 až 4 týdny po návratu v závislosti na epidemiologické situaci (pobyt v malarické oblasti bez příznaků onemocnění – 6 měsíců po návratu)

Trvalé vyřazení z dárcovství krve, plazmy:

 • po prodělané žloutence typu B a C, HIV pozitivita u dárce nebo osoby, které jsou s dárcem v trvalém kontaktu, syfilis vrozená i získaná, gonorhoea
 • chronická onemocnění srdce a cév, krve, ledvin, zažívacího traktu či dýchacích cest
 • alergici, kteří nemají akutní potíže, můžou krev darovat
 • lidé trvale užívající léky i volně prodejné (netýkají se např. hormonální antikoncepce, vitamínů apod.) – je vhodné se předem poradit
 • nádorová onemocnění
 • diabetici léčeni inzulínem
 • osoby, které kumulativně strávily 12 a více měsíců ve Velké Británii a Francii mezi léty 1980 až 1996
Nahoru
 
 
 

ZÁSADY PŘED ODBĚREM

Dodržujte, prosím, dietu večer před odběrem a v den odběru. Nekonzumujte tučná jídla - mléčné výrobky (máslo, mléko, smetana, sýr, tučný tvaroh, …), masné výrobky (salámy, klobásy, smažené pokrmy, polévky, ovar, guláš, …), čokoládu, ořechy, tukové pečivo. Je nezbytné vynechat konzumaci alkoholických nápojů. Je možné konzumovat ovoce, zeleninu, netučné pečivo, marmeládu, med, těstoviny bez tučného dressingu, maso libové vařené, brambory vařené, to vše bez omastku.


Den před odběrem vypijte alespoň 2 litry tekutin, ráno v den odběru se rovněž dostatečně napijte – doporučujeme alespoň půl litru (čaj, minerálka, ovocné šťávy, káva bez mléka) a event. lehce posnídejte netučnou stravu.


CO SI VZÍT S SEBOU K ODBĚRU
 
Občanský průkaz či jiný doklad, který je opatřen Vaší fotografií; legitimaci dárce krve (pokud ji již vlastníte).


POSTUP NA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍM ODDĚLENÍ
 • v šatně si odložíte své svršky, obdržíte šatní žeton a svou obuv opatříte návleky
 • v evidenci předložíte platný doklad totožnosti s fotografií (OP, ŘP, pas), nahlásíte telefonní číslo, popř. e-mail, obdržíte dotazník a žeton s pořadovým číslem, které slouží k orientaci na oddělení (číslo se zobrazuje na tabuli vyvolávacího zařízení) a po absolvování odběru slouží k převzetí občerstvení
 • v čekárně dárců obdržíte před odběrem čaj a pečivo, vyplníte dotazník dárce
 • v předodběrové místnosti odevzdáte vzorek moči a zároveň Vám zde bude odebrán vzorek krve na vyšetření krevního obrazu a změřena tělesná teplota
 • po laboratorním vyšetření budete vyšetřeni lékařem nebo pověřeným zdravotnickým pracovníkem
 • v odběrovém boxu Vám bude odebrána krev (popřípadě plazma); po odběru obdržíte legitimaci dárce krve (netýká se nových dárců), obrázkový dotazník a potvrzení pro zaměstnavatele
 • do schránky vedle evidence dárců (bílá) vhodíte vyplněný obrázkový dotazník
 • v čekárně dárců po odevzdání žetonu obdržíte občerstvení, které můžete na místě zkonzumovat nebo si vzít s sebou (na oddělení a ani v areálu nemocnice nesmíte konzumovat alkoholické nápoje)
 • v šatně odevzdáte šatní žeton, vyzvednete své svršky a odcházíte domů
Nahoru
 
 


JAKÁ VYŠETŘENÍ DÁRCE ABSOLVUJE

U každého dárce se provede vyšetření krevního obrazu, moči, změří se tělesná teplota, pulsová frekvence, krevní tlak, dále se provedou jaterní testy (ALT), testy na přítomnost žloutenky typu B a C, syfilis, HIV, vyšetření krevní skupiny, vyšetření nepravidelných protilátek. U dárců plazmy z aferézy je navíc 1x ročně vyšetřována celková bílkovina a IgG.


DOTAZNÍK DÁRCE KRVE

Vyplňuje se před každým odběrem. Uvádíte v něm prodělané choroby, užívané léky, možný kontakt s infekcí. Potvrzujete, že nepatříte mezi osoby s rizikovým chováním (AIDS, promiskuita, narkomanie, rizikové sexuální praktiky, tetování nebo piercing apod.). Kdykoli můžete Hematologicko-transfúzní oddělení opustit bez udání důvodu – tzv. diskrétní samovyloučení.


UDĚLENÍ INFORMOVANÉHO SOUHLASU

Podpisem dotazníku dáváte souhlas k odběru a předepsaným vyšetřením. Potvrzujete, že jste byli řádně poučeni o celé proceduře. Souhlasíte, aby byly v souladu se zákony zpracovány Vaše osobní a zdravotní údaje. Potvrzujete, že uvádíte pravdivé údaje; bez podepsání tohoto souhlasu nelze odběr provést.


JE DAROVÁNÍ KRVE, PLAZMY BEZPEČNÉ PRO DÁRCE?

Veškerý materiál používaný při odběru krve, plazmy i krevních vzorků je striktně na jedno použití (jehly, stříkačky, odběrové sety, zkumavky, ...) a proto dárci nehrozí přenos infekčního onemocnění.


NEJČASTĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE PO ODBĚRU

Nejčastější komplikací je modřina (hematom) v místě vpichu, tomu můžete předejít tak, že místo vpichu stlačíte palcem druhé ruky a ohnete v lokti po dobu min. 5 minut. Někdy se může objevit pocit na omdlení až kolapsový stav z důvodu poklesu tlaku krve. Na Hematologicko-transfúzním oddělení je vyškolený personál, který včas zasáhne.

Případným kolapsovým stavům lze předcházet tím, že den před odběrem vypijete dostatečné množství tekutin (2-3 litry!), nasnídáte se a na odběr přijdete odpočati.

Nahoru
 


CHOVÁNÍ PO ODBĚRU

Po dobu 12-ti hodin po odběru není vhodné vykonávat činnosti s větší fyzickou zátěží a ve zvýšené míře požívat alkoholické nápoje.


VÝHODY BEZPLATNÉHO DÁRCOVSTVÍ
 • v den odběru máte nárok na pracovní volno s plnou náhradou mzdy (přesněji viz níže)
 • na základě novely zák. č. 254/2017 Sb., kterou se změnil zák. č. 586/1992 Sb., si od 01.01.2017 může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve/krevní složky 3.000,- Kč
 • budete bezplatně vyšetřeni několikrát ročně, o výsledcích, které jsou mimo normu, budete informováni a pozváni na kontrolní vyšetření, případně budete předáni do péče příslušných specialistů
 • možnost čerpání benefitů pro dárce od zdravotních pojišťoven

Hematologicko-transfúzní oddělení spolupracuje s Českým červeným křížem, který dárce oceňuje dle následujícího schématu:

-  první odběr - Krůpěj krve                                                
- 10 odběrů - Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského
- 20 odběrů - Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského
- 40 odběrů - Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského
- 80 odběrů - Zlatý kříž ČČK 3. třídy
- 120 odběrů - Zlatý kříž ČČK 2. třídy
- 160 odběrů - Zlatý kříž ČČK 1. třídy
- 250 odběrů - Plaketa ČČK Dar krve - dar života                 
 
Nahoru
 
 


NÁROK NA PRACOVNÍ VOLNO
 

Pracovní volno s náhradou mzdy se podle zákoníku práce - Zákon č. 262/2006 Sb., § 203, odst. 2 písm. d) a e) - poskytuje zaměstnanci v následujících případech:

- k činnosti dárce při odběru krve a aferetickém odběru plazmy

přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

 

DAROVÁNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Třinec, p.o., Vám nabízí možnost zařazení se do Českého národního registru dárců kostní dřeně. Podmínky vstupu:

 • věk od 18 do 35 let věku
 • ochota pomoci jakémukoli pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí
 • hmotnost více než 50 kg
 • výborný zdravotní stav (žádné závažné onemocnění - ani v minulosti)
 • bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
 • ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření
 • ochota věnovat svůj čas a pohodlí
 • veřejné zdravotní pojištění platné v ČR

 

Pro zařazení do registru stačí odběr 2 zkumavek krve z loketní žíly a pečlivé vyplnění dotazníku - vše zde na Hematologicko-transfúzním oddělení po předchozí domluvě osobně nebo na tel. čísle 558 309 627.

Dárcovství dřeně zdravému člověku neublíží. K budoucímu darování krvetvorných buněk bude pravděpodobně vyzván jen každý stý člen registru. Každý ale nabízí naději, možná právě Vy dostanete příležitost zachránit život neznámému člověku. Existují dva rovnocenné způsoby darování:

 

1. odběr stimulovaných kmenových buněk na separátoru jako krevní plazma nebo destičky (z periferní žíly, preferován)
2. klasický odběr kostní dřeně speciální jehlou z lopaty kosti kyčelní v celkové narkóze (v dnešní době využíván minimálně)

Podrobnější informace naleznete např. na adrese