LOGO REACT EU MMR small v2

Řešení pochval a stížností

Podání stížnosti je výrazem důvěry stěžovatele v adresáta, od kterého se očekává, že stížnost bude řádně prošetřena, že budou probrány všechny sporné skutečnosti a přijata odpovídající řešení a opatření. Vyřizování stížností může být velmi složité, záleží na charakteru, závažnosti obsahu a formě.

Proti postupu nemocnice při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem, souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

• pacient
• zákonný zástupce pacienta
• osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
• osoba zmocněná pacientem

Stížnost může být podána:

• písemně
• osobně
• elektronicky
• telefonicky

Všechny stížnosti přijímá a eviduje ombudsman, o víkendech a svátcích i telefonicky on-line. Jeho hlavním posláním jako nezávislé osoby je usilovat o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci v případě, kdy se pacienti dovolávají svých práv s cílem nalézt řešení vhodné pro všechny zúčastněné strany. Může provádět samostatná šetření včetně jejich nápravy. Navrhuje doporučení, řešení problému a vyvíjí tlak na instituce nebo oddělení (osoby), které pochybily. Může podat návrh i na zahájení soudního jednání (obrana zaměstnanců) Usiluje o zajištění lepší komunikace i mezi zaměstnanci navzájem a o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb pro maximální spokojenost pacientů.

 

Nemocnice jako poskytovatel zdravotních služeb je povinna prostřednictvím osoby ombudsmana:

• informovat stěžovatele o převzetí stížnosti
• navrhnout stěžovateli případné ústní projednání stížnosti
• vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů
• informovat stěžovatele do 5 dní o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti příslušnému orgánu

Pokud osoba, která podala stížnost (stěžovatel) nesouhlasí s jejím vyřízením, může podat odvolání proti způsobu vyřízení podané stížnosti zřizovateli nemocnice - Moravskoslezskému kraji, odboru zdravotnictví

Kontakty pro podávání pochval a stížností:

písemné:
Nemocnice Třinec p.o.,
ombudsman
Kaštanová 268, Dolní Líštná
739 61 Třinec

osobní: Ředitelství Nemocnice Třinec p.o.,
Ing. Václav Polok,
kancelář ombudsmana - budova před vrátnicí

telefonicky: 558 309 152, 777 719 719
elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Upozornění:

Do stížnosti prosím uvádějte pokud možno co nejvíce konkrétních údajů, tedy popis události, místo, datum, čas, jména a indicie zúčastněných osob a především kontakt na sebe (nejlépe telefon a e-mail či adresu).
Formulář pochval a stížnosti si můžete stáhnout zde.