Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Řešení pochval a stížností

Pro udělení pochvaly je možno použít formulář, který je uvedený na konci této stránky.

 

Podání stížnosti je výrazem důvěry stěžovatele v adresáta, od kterého očekává, že stížnost bude řádně prošetřena, že budou probrány sporné skutečnosti, přijata odpovídající opatření. Vyřizování stížností může být velmi složité, záleží na charakteru, závažnosti obsahu a formě.

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:


• pacient
• zákonný zástupce pacienta
• osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
• osoba zmocněná pacientem

Stížnost může být podána:


• písemně
• osobně
• elektronicky
• telefonicky
• faxem

Všechny stížnosti přijímá a eviduje referent sekretariátu, v odpoledních hodinách, víkendech a svátcích příslušné pracoviště. Stížnosti, které budou přijaty odpoledne, SO, NE, SV, předá zaměstnanec následující den pověřené osobě, současně informuje nadřízeného.


Poskytovatel zdravotních služeb je povinen:


• informovat stěžovatele o převzetí stížnosti
• navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti
• vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů
• informovat stěžovatele do 5 dní o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti příslušnému orgánu


Pokud osoba, která podala stížnost (stěžovatel) nesouhlasí s jejím vyřízením, může podat stížnost zřizovateli nemocnice - Moravskoslezskému kraji nebo ombudsmanovi, který hájí práva pacientů i zaměstnanců.


Kontakty pro podávání pochval a stížností:


písemné:

Nemocnice Třinec p.o.,
ombudsman
Kaštanová 268, Dolní Líštná
739 61 Třinec
osobní: Ředitelství Nemocnice Třinec p.o., Ing. Václav Polok, kancelář ombudsmana - budova před vrátnicí
telefonicky: 558 309 701
elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Upozornění:


Do stížnosti prosím uvádějte pokud možno co nejvíce konkrétních údajů, tedy popis události, místo, datum, čas, jména zúčastněných osob, kontakt na sebe (nejlépe telefon a e-mail či adresu).

 

 

Pokud chcete udělit pochvalu nebo podat stížnost, prosíme o její zaslání v písemné formě. Formulář pochval a stížnosti si můžete stáhnout zde.

 

Děkujeme Vám za Váš čas.