LOGO REACT EU MMR small v2

Centrální sterilizace

 

Vedoucí sestra
Gabriela Lasotová

Krátkou reportáž o oddělení můžete zhlédnout ZDE (v druhé polovině videa).

 

Umístění oddělení

2. suterén hlavní budovy

 

Telefonní kontakt pracoviště

Vedoucí sestra       +420 558 309 671
Příjem materiálu    + 420 558 309 672

logo

Centrální sterilizace (dále jen CS) je odborné zdravotnické pracoviště poskytující komplexní služby v oboru přípravy zdravotnických prostředků pro účely jejich použití při ošetřování, vyšetřování či diagnostice pacientů a je významným článkem v prevenci nemocničních nákaz. Své služby poskytuje nejen celé Nemocnici Třinec p.o, ale rovněž řadě externích odběratelů, např. soukromým odborným ambulancím a dalším zdravotnickým zařízením.

V případě zájmu rovněž poskytuje  na svém pracovišti jednodenní stáž studentům středních zdravotnických škol v rámci jejich praktické výuky v třinecké nemocnici.

Centrální sterilizace Nemocnice Třinec, p.o.  získala v srpnu 2013 certifikát jakosti podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 13485:2012 – Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů.

To znamená, že se při své činnosti řídí nejen platnou národní legislativou, ale rovněž splňuje podmínky stanovené mezinárodní technickou normou. Její dodržování musí CS obhajovat každoročně v rámci dozorových auditů a jednou za 3 roky v recertifikačním řízení.

Naposledy CS úspěšně obhájila certifikát v roce 2021 dle novelizované mezinárodní normy ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016 Zdravotnické prostředky – Systémy managementu kvality – Požadavky pro účely předpisů.

 
  Certifikát CQS Centrální sterilizace CS1 
 CS2  CS3  CS4