LOGO REACT EU MMR small v2

 

Primář
MUDr. Štěpán Rucki, CSc.

 

Zástupce primáře
Dětská JIP
MUDr. Beata Sikorová

 

Vrchní sestra
Dětské oddělení A
Miriam Szopová

 

Staniční sestra
Bc. Jana Ruszová

 

Staniční sestra
Žaneta Bocková

 

Staniční sestra
Pavlína Heczková

09 02 Maty2

Krátkou reportáž o dětském oddělení můžete zhlédnout ZDE.

Umístění oddělení
přízemí a 1. suterén, 4. patro (oddělení novorozenců)

 

Telefonní kontakt pracoviště
standardní lůžka        558 309 225
dětský stacionář        558 309 220
dětská JIP                 558 309 200

novorozenecké odd.   558 309 215
dětské ambulance     558 309 204

 

Základní charakteristika pracoviště a spektrum péče

Dětské oddělení poskytuje diagnostickou i léčebnou péči dětským a dospívajícím pacientům ve věku od narození do dovršení 19 let. Ročně je hospitalizováno kolem 2000 dětí (vyjma novorozenců). Péče je poskytována jak v lůžkové části, tak v odborných dětských ambulancích – kardiologické, nefrologické, gastroenterologické a endokrinologické včetně diabetu.
 
Předoperační vyšetření a příprava dětí probíhá na dětském stacionáři. Zde je také umístěna ambulance dětské rehabilitace, logopedie a laktační poradna.

Děti s běžnými zdravotními problémy a děti s plánovanými operacemi či vyšetřeními jsou hospitalizovány na stanici standardních lůžek.

PED JIPDěti se závažnými a život ohrožujícími onemocněními jsou hospitalizovány na dětské JIP. Zde je také poskytována bezprostřední pooperační péče (tzv. dospání) stejně jako i dlouhodobější péče po závažnějších chirurgických zákrocích.
 
 
 

Novorozenci jsou hospitalizováni na novorozeneckém oddělení. Kromě ostatních screeningových vyšetření provádíme u všech novorozenců aktivní vyhledávání vrozených vývojových vad ledvin a močových cest pomocí sonografie. U každého novorozence je také prováděno vyhledávání vrozených srdečních vad pomocí pulzní oxymetrie.

Oddělení je celým svým uspořádáním, provozem i vybavením maximálně přizpůsobeno dětským pacientům. Na oddělení umožňujeme současnou hospitalizaci rodinných příslušníků s dítětem. Pracuje zde herní specialista – sestra, která provádí herní terapii. S použitím různých pomůcek se snaží nemocným dětem vysvětlit důvody jejich hospitalizace a snížit psychické napětí a strach a to nejen u dětí, ale také u jejich rodičů. O děti pečuje vyškolený personál – 10 lékařů a asi 30 sester zaměřených na péči o dětské pacienty.

Dětské oddělení Nemocnice Třinec je držitelem titulu Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská k dětem) pod záštitou UNICEF.
 

Spektrum péče

  • vyšetření a léčba akutních a chronických dětských nemocí,
  • operační léčba ve spolupráci s odborníky z oblasti ORL, ortopedie, chirurgie a plastické chirurgie,
  • ambulantní vyšetření a léčba v oblasti dětské kardiologie, nefrologie, gastroenterologie a endokrinologie.

 

Ceník služeb
Hospitalizační a ambulantní péče dětských pacientů je hrazena zdravotním pojištěním.
Hospitalizace rodinných příslušníků je do 6 let věku dítěte hrazena ze zdravotního pojištění, hospitalizaci nad 6 let věku dítěte si hradí rodiče podle platného ceníku