LOGO REACT EU MMR small v2

Vážená paní, vážený pane,

vítáme Vás v Nemocnici Třinec, p.o.. Hospitalizace v nemocnici pro každého z nás znamená narušení běžného denního režimu. Naším přáním je, abyste se u nás cítili spokojeně a bezpečně. Krédem Nemocnice Třinec, p.o. je skloubení kvalitní zdravotní péče a lidského přístupu personálu k Vám, našim pacientům. S důvěrou se můžete svěřit do péče lékařů, zdravotnického personálu a dalších zaměstnanců, kteří o Vás po celou dobu hospitlizace pečují a kteří zajišťují chod nemocnice.

Kompletní příručku pro pacienta si můžete stánout zde.
Příručku v tištěné podobě najdete také na informacích příjmového oddělení.


  • občanský průkaz a průkaz pojištěnce své zdravotní pojišťovny
  • zdravotní dokumentaci - předoperační vyšetření, lékařské nálezy a rentgenové snímky
  • rozpis léků, popř. léky, které pravidelně užíváte v originálním balení
  • doklad o pracovní neschopnosti, pokud Vám již byl vystaven
  • hygienické potřeby, pyžamo, župan, domácí obuv, toaletní papír, pokud absolvujete operaci, po které budete používat berle, musíte mít pevnou obuv (ne nazouváky!)

Co si nebrat do nemocnice
  • zlato, šperky, cennosti
  • větší obnos peněz, vkladní a šekové knížky, kreditní karty
  • zbraně
Není v možnostech oddělení zabezpečit Vaše cenné předměty před krádeží. Pokud se dostanete do situace náhlé hospitalizace, využijte možnosti jejich uložení v trezoru na příjmovém oddělení. Bude Vám vystaven písemný doklad o úschově, proti němuž Vám budou cenné předměty při propuštění z nemocnice vydány.


Regulační poplatky
 
Na základě zákonné normy vybíráme poplatky související s ošetřením za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením. Výběr poplatku se provádní pomocí zálohy na poplatek v automatech. Kupón zakoupený prostřednictvím automatu má platnost 12 měsíců od data vytištění.
 
Umístění automatů: v prostorách příjmového oddělení (urgentního příjmu) u přijímací kanceláře, na chirurgické ambulanci a před dětskou ambulancí.