LOGO REACT EU MMR small v2

 

Primářka
MUDr. Marie Kollárová

 

Zástupce primáře
Interní JIP
MUDr. Daniel Rajca

 

Vedoucí lékař
Interní JIP
MUDr. Roman Černohorský

 

Vedoucí lékařka
Gastroenterologické centrum
MUDr. Anna Czyžová

 

Vrchní sestra
Interní oddělení II
Lenka Škrabišová

 

Staniční sestra
Zuzana Rybová

 

Staniční sestra
Halina Poloková

 

Staniční sestra
Bc. Kristýna Hlaváčová

 

Staniční sestra
Martina Lysková

 

Staniční sestra
Bc. Věra Wawroszová

 

Vedoucí sestra
Gastroenterologické centrum
Gabriela Damková

Krátkou reportáž o oddělení můžete zhlédnout ZDE.

Interní oddělení Nemocnice Třinec zajišťuje intenzivní, intermediární, standardní i ambulantní léčebně - diagnostickou péči dle moderní koncepce vnitřního lékařství. Interní medicína je multidisciplinární obor, jehož nedílnou součástí jsou nástavbové odbornosti. Na oddělení i v ambulantní sféře se prolíná péče všeobecných internistů, kardiologa, revmatologů, gastroenterologů, diabetologů, endokrinologů, plicních lékařů a intenzivistů.


Na interním oddělení jsou hospitalizováni pacienti s onemocněním kardiovaskulárního systému, pacienti s plicními nemocemi, metabolickými poruchami a diabetici, pacienti s onemocněním zažívacího traktu. Interní oddělení má celkem 4 stanice, na které stavebně navazuje ambulantní část.


Interní oddělení Nemocnice Třinec má udělenou akreditaci ve výuce pro vnitřní lékařství a akreditaci pro obor diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie a revmatologie. To umožňuje erudici mladých absolventů pro dané obor.

 

Lůžková část

Pacienti interního oddělení jsou hospitalizováni v rekonstruovaných prostorách hlavní budovy nemocnice. Samozřejmostí standardních lůžek tří stanic je vlastní sociální zařízení na každém pokoji. U každého lůžka je k dispozici dorozumívací zařízení pro komunikaci s personálem. Ke každému lůžku je zabudován přívod kyslíku. Na dvou stanicích je kompletní telemetrický monitoring.
Na interním oddělení 2 se připravují 2 samostatné pokoje pro hospicovou péči, kde bude možnost celodenní návštěvy i spolupodílení se na péči u pacienta v terminálním stádiu nemoci. Pokoje budou přizpůsobeny potřebám pacienta i jeho rodinným příslušníkům.

INT JIP 2Plně klimatizovaná interní JIP je řešena jako centrální pracoviště s přehledným boxovým systémem. K dispozici je centrální monitoring ke sledování základních životních funkcí pacientů. Veškeré přístrojové vybavení je samostatně zavěšeno na kloubovém stropním ramenu nad každým lůžkem, v ramenech je zabudován přívod medicinálních plynů a elektrické energie. Součástí každého boxu je přístroj zajišťující podporu dýchání. V současné době má JIP k dispozici 2 boxy vybavené intermitentní hemodialýzou a elektronickým ramenem sloužící k manipulaci s nadměrně obézním pacientem. Na neurologické části JIP je k dispozici mobilní EEG přístroj k diagnostice mozkové aktivity (např. U epilepsie).
INT JIP 4
Jsou zde přijímáni pacienti s ohrožením vitálních funkcí, onemocněním kardiovaskulárního systému, závažné plicní onemocnění, metabolické poruchy, septické stavy, akutní arytmie, poruchy vědomí, akutní krvácení do trávicího traktu, akutní otravy. Zajišťujeme akutní hemodialýzu. Pod vedením lékaře intenzivisty provádí plně erudovaný ošetřovatelský personál intenzivní a resuscitační péči, neinvazivní a invazivní ventilační péči.

Pokud nestačí kapacita Iktového centra, jsou u nás na JIP hospitalizováni i akutní neurologičtí pacienti.
Ve spolupráci s neurology pečují lékaři naší JIP v rámci Iktového programu i o pacienty na neurologické JIP, která navazuje stavebně na interní JIP.
Multioborová péče zde probíhá ku prospěchu pacienta mnoho let.
Péče jak v rámci standardního oddělení, tak i JIP by se neobešla bez dalších příslušných vyšetřovacích metod s 24hod. dostupností: endoskopie zažívacího traktu, bronchoskopické vyšetření, echokardiografie, břišní sonografie, sonografie periferního cévního systému, telemetrické sledování 24hod., dostupnosti CT, MR, biochemie, transfuzní stanice, dostupnost konsiliárních služeb – lékař ARO, neurolog, chirurg, ortopéd, rentgenolog-tedy vše dle požadavků moderní medicíny.


Stejně tak interní oddělení zajišťuje pro potřeby ostatních oddělení Nemocnice Třinec, p.o. konsiliární služby.