LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

Našim zaměstnancům nabízíme:
–    perspektivní zaměstnání v příjemném prostředí
–    možnost dalšího vzdělávání a profesní růst
–    odpovídající pracovní a platové podmínky
–    zajištění stravování
–    preventivní péče o zdraví zaměstnanců

Zaměstnanecké benefity:
–    příspěvek na stravování
–    penzijní připojištění
–    sportovně-společenské firemní akce pro zaměstnance
–    sociální výpomoc a sociální půjčka pro zaměstnance v mimořádně závažných případech
 
 

 

V návaznosti na Vaši žádost o přijetí do zaměstnání  poskytujete Nemocnici Třinec, p.o., souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle Nařízení EP a Rady EU 2016/679. Pokud se v souvislosti s výběrovým řízením nestanete zaměstnancem Nemocnice Třinec, budou Vaše osobní údaje skartovány.
Informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na www.nemtr.cz.