LOGO REACT EU MMR small v2

 

Vedoucí
Oddělení sociálních lůžek
Mgr. Zuzana Kubiesová

tel: +420 558 309 291

Posláním oddělení je zabezpečovat podporu a kvalitní péči dospělým osobám, které se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby, ale již nevyžadují hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Uživatelům vytváříme příjemné téměř domácí prostředí, kde se mohou cítit bezpečně a snažíme se rozvíjet jejich soběstačnost. Nejedná se však o službu trvalého charakteru. Umístění na oddělení je možné na přechodnou dobu, do doby než bude uživateli zajištěna sociální služba trvalého charakteru (například osobní asistence, pečovatelská služba, domov pro seniory).

Cíle služby:

- základním cílem při poskytování služby je zajištění péče a podpory uživatelům, a to do doby, než si zajistí odpovídající
  péči nebo sociální službu
- posílení či udržení orientace uživatelů v běžných životních situacích a podpora ve vlastním aktivním řešení
  sociální situace
- zachování soběstačnosti a kvality života uživatelů
- předcházení závislosti uživatelů na službě
- eliminace sociální izolace (kulturní akce, návštěvy duchovních a také dobrovolníků)
- poskytování a zkvalitňování služeb dle nových poznatků kvalifikovanými zaměstnanci
- předání uživatele do další péče jiné služby nebo osoby 
 
Zásady poskytování sociální služby
 
1) dodržování práv uživatele
2) individuální přístup
3) respektování vlastní volby uživatele
4) odbornost a profesionalita
5) podpora, tolerance, empatie
6) týmová spolupráce
 


Kde se oddělení nachází 
 
Oddělení sociálních lůžek se nachází v budově bývalého infekčního pavilonu ve druhém poschodí za psychiatrií.


Kdo se může stát uživatelem sociální služby
 
Dospělá osoba s chronickým onemocněním nebo se zdravotním postižením, která je propuštěna z ústavní zdravotní péče, ale z důvodů nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti v základních denních činnostech vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jí nelze zajistit jiným způsobem.
 

Služba není poskytována osobám:
- jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní zdravotní péči
- které trpí akutním infekčním onemocněním
- jejichž soběstačnost je snížena z důvodu závislosti na návykových látkách (alkohol, drogy)
- které trpí psychózou a psychickými poruchami, při nichž mohou ohrozit sebe nebo druhé
- jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem (schizofrenie, schizoafektivní poruchy, těžké depresivní poruchy, těžké formy demencí - Alzheimerova demence)

 


Poskytované služby
  • ubytovací a stravovací,
  • pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
  • sociálně terapeutické činnosti
  • ambulantní zdravotní péče
  • praní a žehlení prádla


Kapacita oddělení

21 lůžek: 6 jednolůžkových, 6 dvoulůžkových, 1 třílůžkový pokoj.

 


Postup při zájmu o službu

Zájemce o službu, případně rodinní příslušníci kontaktují sociální pracovnici oddělení tel. 558 309 291, která zaeviduje žadatele do seznamu uchazečů. Dále žadatel vyplní a podá na oddělení sociálních lůžek žádost na zpracovaném formuláři (skládá se z žádosti o poskytnutí sociální služby a vyjádření lékaře). Žádost se zaeviduje do pořadníku uchazečů. V případě volného místa bude žadatel vyzván k nástupu.


Ceník služeb

Ubytování:
 - vícelůžkový pokoj 285 Kč denně
 - na jednolůžkovém pokoji 305 Kč denně

Stravování:
 - 245 Kč celodenní strava (3 hlavní jídla a 2 svačinky).

Podrobnější ceník bude uveden ve vnitřních pravidlech oddělení sociálních lůžek.

 

 

Dokumenty ke stažení

Žádost o poskytnutí sociální služby ve zdravotníckém zařízení

Vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele

Dotazník pro žadatele

#063B5E