LOGO REACT EU MMR small v2

 

Zástupce primáře
MO JIP
MUDr. Tomáš Sklenář

 

Vrchní sestra
Bc. Alena Průdková

 

Staniční sestra
MO JIP
Libuše Ovčařová

Základní charakteristika oddělení

Mezioborová jednotka intenzivní péče zajišťuje intenzivní péči u širokého spektra pacientů po náročných operačních výkonech chirurgických, ortopedických, gynekologických, ORL či plastické chirurgie. Dále slouží pro pacienty přijaté z terénu ve vážném stavu, kteří mají poranění vyžadující intenzivní operační nebo konservativní léčbu. Naše oddělení disponuje 11 samostatnými plně vybavenými boxy s moderní monitorovací technikou, zajištujícími komfort pacientů a jejich soukromí. Prostorové uspořádání nám umožňuje izolovat pacienty s nemocničními nákazami a zabránit tak jejich šíření.

O naše pacienty se stará kolektiv lékařů a sestřiček, kteří jsou vyškoleni v intenzivní péči. Vedoucím lékařem MoJIP je anesteziolog se specializací v intenzívní medicíně. Konziliární služby zajišťují lékaři operačních i neoperačních oborů.

V léčbě se soustřeďujeme na kvalitní léčbu pooperační bolesti, využíváme k tomu techniky regionálního znecitlivění a také systémového podávání silných analgetik. Důraz klademe na intimitu pacientů, časnou stabilizaci orgánových funkcí, enterální i parenterální výživu, brzkou rehabilitaci a udržení maximální mobility našich nemocných s cílem co nejrychlejšího návratu do normálního života.

Ročně hospitalizujeme kolem 800 pacientů.

 
 
Spektrum výkonů:
  • komplexní pooperační péče včetně zajištění kontinuální analgezie pomocí speciálních anesteziologických technik
  • podpůrná neinvazivní ventilace
  • příprava rizikových pacientů před operací

 

 

MOJIP2 MOJIP3 MOJIP4