LOGO REACT EU MMR small v2

 

Zástupce primáře
MO JIP
MUDr. Tomáš Sklenář

 

Vrchní sestra
ARO oddělení
Bc. Alena Průdková

tel: 303

 

Staniční sestra
Libuše Ovčařová

Základní charakteristika oddělení

Mezioborová jednotka intenzivní péče zajišťuje intenzivní péči u širokého spektra pacientů po náročných operačních výkonech chirurgických, ortopedických, gynekologických, ORL či plastické chirurgie. Dále slouží pro pacienty přijaté z terénu ve vážném stavu, kteří mají poranění vyžadující intenzivní operační nebo konservativní léčbu. Naše oddělení disponuje 11 samostatnými plně vybavenými boxy s moderní monitorovací technikou, zajištujícími komfort pacientů a jejich soukromí. Prostorové uspořádání nám umožňuje izolovat pacienty s nemocničními nákazami a zabránit tak jejich šíření.

O naše pacienty se stará kolektiv lékařů a sestřiček, kteří jsou vyškoleni v intenzivní péči. Vedoucím lékařem MoJIP je anesteziolog se specializací v intenzívní medicíně. Konziliární služby zajišťují lékaři operačních i neoperačních oborů.

V léčbě se soustřeďujeme na kvalitní léčbu pooperační bolesti, využíváme k tomu techniky regionálního znecitlivění a také systémového podávání silných analgetik. Důraz klademe na intimitu pacientů, časnou stabilizaci orgánových funkcí, enterální i parenterální výživu, brzkou rehabilitaci a udržení maximální mobility našich nemocných s cílem co nejrychlejšího návratu do normálního života.

Ročně hospitalizujeme kolem 800 pacientů.

 
 
Spektrum výkonů:
  • komplexní pooperační péče včetně zajištění kontinuální analgezie pomocí speciálních anesteziologických technik
  • podpůrná neinvazivní ventilace
  • příprava rizikových pacientů před operací

 

 

MOJIP2 MOJIP3 MOJIP4