Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Evidence rehabilitační ambulanceAmbulance léčebné rehabilitace je odborným pracovištěm nemocnice zajišťujícím poskytování komplexní rehabilitační léčby u ambulantních i hospitalizovaných pacientů.
Najdete ji v samostatné přístavbě nemocnice ve dvou na sebe úzce navazujících pavilonech (T, V) s plně bezbariérovými přístupy.
Pacienti přicházejí na oddělení léčebné rehabilitace k absolvování ambulantní léčby na doporučení obvodních lékařů nebo specialistů, kteří na předepsaném formuláři s uvedením diagnózy specifikují doporučenou léčbu nebo žádají o vyšetření rehabilitačním lékařem.

 

Kolektiv rehabilitační ambulanceNa oddělení pracují:

 • lékaři
 • fyzioterapeuti
 • ergoterapeuti
 • všeobecné sestry
 • maséři
 • ošetřovatelky
 • sanitářky
 • dokumentační pracovnice

 

V pavilonu „T“ se nachází:                                                                                REHAB AMB small 02

 • individuální cvičebny
 • pracoviště elektroléčby, které disponuje moderním přístrojovým vybavením umožňujícím celou škálu elektroléčebných procedur, jak rovněž aplikaci kryoterapie a rázové vlny
 • pracoviště pro aplikaci parafínu
 • klasické, reflexní a lymfatické masáže
 • rázová vlna (RV)

  - podrobné informace o RV na tel. 558 309 557

  - aplikace RV denně 6,30 – 14,30 po předchozím objednání

    na tel. 558 309 550

  - vyžadujeme doporučení odborného lékaře (ortopéd, rehabilitační l., chirurg, neurolog)

   

V pavilonu „V“ se nachází:

 • centrální recepce
 • vyšetřovny rehabilitačních lékařů, kde se provádí mobilizační léčbu, opichy a reflexní terapii suchou jehlou k ovlivnění svalového tonu
 • individuální cvičebny
 • Bazénpracoviště vodoléčby, které poskytuje přísadové, uhličité a perličkové koupele, vířivky pro horní i dolní končetiny, podvodní masáže, plavání v bazénu s protiproudem, masážní lavicí a tryskami pro jemnou a účinnou masáž těla,cvičení v bazénu řízené fyzioterapeutem, čtyřkomorovou lázeň a segmentové masáže. U bazénu je nainstalováno zvedací zařízení,což vítají jak těžce pohybliví pacienti, tak personál rehabilitačního oddělení. Výhodou je snadná a bezpečná manipulace s pacientem
 • o víkendech je možnost komerčního využití bazénu a whirpool, více informací zde
 •  

 • Mechanoterapiemechanoterapie, kde pacienti využívají běžící chodník, rotopedy, stroje k posilování svalstva horních a dolních končetin, posturomed k aktivaci hlubokého posturálního svalstva.
 •  

   

   

   

   

Pracoviště ergoterapie

REH AMB small 06je umístěno na lůžkovém rehabilitačním oddělení 1, ale je součástí ambulance léčebné rehabilitace. Je zde terapeutická místnost, která je dílnou ergoterapeuta. Ergoterapeut zde s pacienty ambulantními i hospitalizovanými provádí nácvik všedních denních činností a senzomotoriky, provádí rukodělné práce s papírem, kůží, dřevem.
Pro cvičení pacientů po cévních mozkových příhodách využívá motomed k procvičování horních nebo dolních končetin.
  

 

 

 

 

Infúzní stacionář

Infúzní stacionář

Je umístěn v pavilonu „T„ u lůžkového rehabilitačního oddělení 2, je také součástí ambulance léčebné rehabilitace. Zde na základě lékařského doporučení pacienti ambulantně docházejí na infúzní terapii.