Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Skiagrafie a skiaskopie - klasické rentgenové snímky a dynamická vyšetření pod kontrolou rentgenových přístrojů


Mamografie, mamografický ultrazvuk a intervenční výkony na prsech u pacientek s klinickými obtížemi


Sonografie – všeobecná ultrazvuková vyšetření, dopplerovská vyšetření cévního systému, peroperační ultrazvukové vyšetření jater


CT – vyšetření výpočetní tomografií


MR- vyšetření magnetickou rezonancí


Intervenční výkony pod kontrolou zobrazovacích metod mimo cévní systém- biopsie, drenáže , punkce cyst, kořenové obstřiky, facetové denervace

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.