Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Telefonní seznam - Oddělení patologické anatomie


Jméno Popis Číslo
MUDr. Ingrid ŠvarcováPrimářka631
MUDr. Tomáš VaněkLékař632
Monika MenšíkováVedoucí laborantka633
Dokumentační pracovnice637
Denní místnost640
LaboratořI - bioptická635
II - imunohistochemická634
Přikrajovna639
Sekční sál630
Sanitář638, 691
Předvolba volaného čísla: +420 558 309 ...

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.