Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Levé menu

 

Logo Evropská Unie - ROP

NemocniceTřinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Třinec

je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem 

 

Název projektu:             Modernizace operačních sálů

Registrační číslo:           CZ.1.10/2.1.00/37.01788

Prioritní osa:                  2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory:             2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory:  2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb

 

 

Čtyři rekonstruované operační sály se špičkovým vybavením dnes (23.6.2015) otevřela Nemocnice Třinec, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Práce na modernizaci a přestavbě operačních sálů a jejich zázemí trvaly půl roku a přišly na téměř 78 milionů korun. Ty nemocnice prozatím financuje sama s tím, že podala žádost o financování z operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, ze kterého by mohla uhradit 85 procent nákladů.

Rekonstrukce operačních sálů začala v lednu tohoto roku a trvala necelých šest měsíců. Důvodem pro rekonstrukci operačních sálů byl především z hygienického hlediska nevyhovující odtah vydechovaných anesteziologických plynů, dále opotřebované stavební prvky a nevyhovující dispoziční řešení. V rámci projektu proběhla úprava dispozice sálů dle současných požadavků vyhlášky, kdy ke čtyřem operačním sálům byly přiřazeny dva dospávací pokoje se šesti lůžky, na kterých stráví pacienti první dvě hodiny po operaci a po celou dobu budou monitorováni personálem i technikou.


„Charakter poskytované péče operačních sálů už neodpovídal současným potřebám, a to především z hygienického hlediska, zastaralého vybavení a nevyhovujícího dispozičního řešení, které neumožňovalo zkvalitnění poskytovaných služeb,“ uvedl ředitel Nemocnice Třinec Tomáš Stejskal.


„Realizací projektu vzniklo moderní zdravotnické pracoviště s odpovídajícím zázemím a vybavením, které poskytne kvalitní lékařskou péči, zvýšení standardu operací a zajistí bezpečnost pacienta na úrovni odpovídající současným normám,“ sdělil Jiří Martinek, náměstek hejtmana pro zdravotnictví.


Byly vybudovány oddělené přípravny pacientů před operačními sály tak, aby zajistily různou čistotu v rámci operačních sálů. Zcela opraveny jsou všechny stavební konstrukce a příčky, stěny byly nově omítnuty a obloženy, došlo také ke kompletní výměně rozvodů vody, elektřiny, medicinálních plynů a počítačové sítě. Stávající vestavby operačních sálů byly nahrazeny konstrukcemi s omyvatelnou úpravou stěn. Součástí modernizace jsou také oddělené sterilní, čisté a přístrojové sklady a nečistý sklad sloužící k odsunu materiálu.


Důležitou částí rekonstrukce bylo také vyřešení odtahu vydechovaných anesteziologických plynů podle požadavku současných hygienických norem. Proběhla instalace nové vzduchotechniky včetně chlazení. Součástí dodávky je rovněž nová zdravotnická technika v hodnotě necelých sedmi milionů korun, jako je laparoskopická věž, dva operační stoly a dezinfekční automat, a také kompletní výměna lékařského nábytku za 1,7 milionů korun.

 

 

saly 7612   saly 0072   saly 0112
saly 0182   saly 7702   saly 0022
saly 5762  saly 5792   saly 6032 
saly 5962 saly 5752   saly 6172

  

Logo MSK