Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
 

Primář
MUDr. Štěpán Rucki, CSc.

tel: 558 309 201

 

Zástupce primáře
Dětská JIP
MUDr. Beata Sikorová

 

Staniční sestra
Dětské oddělení A
Miriam Szopová

 

Staniční sestra
Novorozenecké oddělení
Bc. Jana Ruszová

 

Staniční sestra
Dětská JIP
Žaneta Bocková

Dětské odděleníUmístění oddělení
přízemí a 1. suterén, 4. patro (oddělení novorozenců)

 

Telefonní kontakt pracoviště
oddělení A                 558 309 225
oddělení B (DCOL)     558 309 220
dětská JIP                 558 309 200

novorozenecké odd.   558 309 215
dětské ambulance     558 309 204

 

Základní charakteristika pracoviště a spektrum péče

Dětské oddělení poskytuje diagnostickou i léčebnou péči dětským a dospívajícím pacientům ve věku od narození do dovršení 19 let. Ročně je hospitalizováno kolem 2500 dětí (kromě novorozenců). Péče je poskytována jak v lůžkové části, tak v odborných dětských ambulancích – kardiologické, nefrologické, gastroenterologické a endokrinologické včetně diabetu. Na oddělení pracuje 9 lékařů.
Děti a dospívající, u nichž je prováděna plánovaná operační léčba, jsou přijímány na stanici B – dětské centrum operační léčby. Stanice je pojata mezioborově – na péči o děti se podílí odborní lékaři z různých operačních oborů – otorinolarygnologie, chirurgie, ortopedie a plastické chirurgie, a také pediatři. Na této stanici jsou také hospitalizovány děti, u nichž je prováděno vyšetření magnetickou rezonancí v celkové anestezii.
Ostatní děti s běžnými dětskými onemocněními jsou přijímány na stanici A. Děti se závažnými a život ohrožujícími onemocněními jsou hospitalizovány na dětské JIP. Zde je také poskytována pooperační péče po závažnějších chirurgických zákrocích. O děti pečuje vyškolený personál.
Novorozenci jsou hospitalizováni na novorozeneckém oddělení. Kromě ostatních screeningových vyšetření provádíme u všech novorozenců aktivní vyhledávání vrozených vývojových vad ledvin a močových cest pomocí sonografie.
Oddělení je celým svým uspořádáním, provozem i vybavením maximálně přizpůsobeno dětským pacientům. Na oddělení umožňujeme současnou hospitalizaci rodinných příslušníků s dítětem. Pracuje zde herní specialista - sestra, která provádí herní terapii. S použitím různých pomůcek se snaží nemocným dětem vysvětlit důvody jejich hospitalizace a snížit psychické napětí a strach a to nejen u dětí, ale také u jejich rodičů.
Dětské oddělení Nemocnice Třinec je držitelem titulu Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská k dětem) pod záštitou UNICEF.

Dětské oddělení

 

Spektrum péče

  • vyšetření a léčba akutních a chronických dětských nemocí,
  • operační léčba ve spolupráci s odborníky z oblasti ORL, ortopedie, chirurgie a plastické chirurgie,
  • ambulantní vyšetření a léčba v oblasti dětské kardiologie, nefrologie, gastroenterologie a endokrinologie.

 

 

 

Ceník služeb
Hospitalizační a ambulantní péče dětských pacientů je hrazena zdravotním pojištěním.
Hospitalizace rodinných příslušníků je do 6 let věku dítěte hrazena ze zdravotního pojištění, hospitalizaci nad 6 let věku dítěte si hradí rodiče podle platného ceníku

 

Dětské odděleníDětské centrum operační léčbyDětské centrum operační léčby
Novorozenecké odděleníDětská JIP