Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
 

Primář
MUDr. Marian Bárta

tel: 558 309 301

 

Zástupce primáře

MUDr. David Míra

 

Vrchní sestra
Bc. Alena Průdková

tel: +420 558 309 303

 

Staniční sestra
ARO oddělení
Renata Lupinská

PokojUmístění oddělení
1. suterén

 

Telefonní kontakt pracoviště

558 309 315 - ARO ambulance

 

Základní charakteristika pracoviště
ARO – anesteziologicko – resuscitační oddělení

 

Součástí ARO jsou anesteziologická část, resuscitační část, anesteziologická ambulance a dospávací pokoj.
 
Předoperační vyšetření: V naší nemocnici si hodnotí schopnost pacienta podstoupit operační zákrok anesteziolog. Toto se provádí na ARO ambulanci.
Na ARO ambulanci je provedeno základní anesteziologické předoperační vyšetření a dle závažnosti přidružených chorob je pacient dále směrován k dalšímu odbornému vyšetření, např. interní, spirometrické, echokardiografie a další. Provádíme komplementární vyšetření. Anesteziolog hodnotí celkový zdravotní stav pacienta a jeho způsobilost k operačnímu výkonu. Zde je dohodnuta forma a druh anestezie dle přání pacienta, např. celkové nebo regionální.
 
Ročně se v Nemocnici Třinec podrobí anestezii 5500 pacientů, což provádí 11 lékařů – anesteziologů. Anesteziologická pracoviště jsou vybavena moderní přístrojovou technikou německé firmy Dräger. K bezpečnému zotavení po anestezii slouží jednotka časné pooperační péče, tzv. dospávací pokoj pro všechny pacienty, kde jsou pod dozorem 2 vyškolených sester a monitorovací techniky.
 
Spektrum péče
  • předoperační vyšetření, doporučení vhodného typu znecitlivění
  • podávání anestezií, časná monitorovaná pooperační péče
  • intenzívní péče o kriticky nemocné pacienty včetně umělé plicní ventilace i dialýzy
 
Ceník služeb
cena předoperačního vyšetření i cena anestezie je zahrnuta do celkové ceny za operační výkon.
Není účtována zvlášť.