LOGO REACT EU MMR small v2

Základní charakteristika pracoviště:

Pracoviště klinické logopedie poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči ambulantním a hospitalizovaným dětským i dospělým pacientům s narušenou komunikační schopností.

Lůžková péče je zde zajišťována formou konzilií u pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče (JIP), neurologických odděleních, rehabilitačních odděleních, na oddělení ošetřovatelské péče. Spolupráce probíhá také s gynekologicko-porodním oddělením, pediatrií a podle potřeb nemocnice i na dalších pracovištích. Logopedická intervence při hospitalizaci slouží k časnému zahájení rehabilitace u osob po cévní mozkové příhodě (CMP), po úrazu mozku, pacientům s onkologickým či neurodegenerativním onemocněním. Logopedky dochází na lůžková oddělení denně. Po ukončení hospitalizace mají pacienti možnost navázat na terapii ambulantní formou péče.

V ambulanci klinické logopedie poskytujeme poradenství, diagnostiku a terapii poruch komunikace a polykání všech věkových kategorií. Nezbytně nutnou podmínkou zahájení spolupráce je, na první vyšetření donést doporučení k logopedickému vyšetření od lékaře (pediatra, obvodního lékaře, neurologa, foniatra). Bez žádanky nemůže být péče hrazena z veřejného zdravotnického pojištění. Vlastní objednání lze provést telefonicky nebo mailem. Vzhledem k tomu, že logopedky se během dne nacházejí také na lůžkových odděleních, může být telefonické spojení problematické zejména v dopoledních hodinách. Proto nabízíme i možnost objednání mailem.

Kontakty na pracoviště:

telefon: 558 309 493, 601 563 844
mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Péči poskytují erudované logopedky: Mgr. Renata Mrozková a Mgr. Lenka Michálková.

Umístění ambulance klinické logopedie:

Ambulance klinické logopedie je prozatím dočasně umístěná v provizorních prostorách v pavilonu V, kde se nachází také Rehabilitační oddělení I. Ambulance klinické logopedie se prozatím nachází vedle skladu prádla. Do budoucna jsou však plánovány vhodnější prostory. Přístup do ambulance je plně bezbariérový.

Při vstupu do areálu nemocnice se před hlavní budovou dáte doprava, půjdete po chodníku a na první odbočce se dáte vlevo dolů z kopce, hned za malým parkovištěm uvidíte pavilon V. Uvnitř budovy Vás již navedou šipky.