LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

Nemocnice Třinec přijme lékaře pro oddělení Rehabilitace – pozice vhodná pro absolventy i zkušené lékaře se základním kmenem či atestované.

Nabízíme místo pro absolventy LF, u kte-rých je možnost skloubení povinné přípravy v základním kmenu (jiném než-li rehabilitačním dle výběru) s prací na lůžkovém rehabilitačním oddělení. Můžeme přijmout i zkušenější lékaře s již ukončeným základním kmenem či atestací, pro práci na lůžkovém oddělení či ambulanci, po zapracování i možnost funkčního místa.

Oddělení léčebné rehabilitace poskytuje komplexní rehabilitační léčbu u pacientů ambulantních i hospitalizo-vaných na lůžkových odděleních Nemocnice Třinec p.o.

Lůžkovou část našeho pracoviště tvoří dvě stanice s celkovou kapacitou 30 lůžek. Hlavní indikační skupinu pro rehabilitační léčbu ambulantní či lůžkovou tvoří pacienti s nejrůznějším postižením pohybového aparátu, především pacienti s funkčním či degenerativním postižením páteře a kloubů, pacienti po operacích pohybo-vého aparátu – především po operacích páteře, po provedených totálních endoprotézách kyčelních, kolenních kloubů, po operacích ramenních kloubů, bolestivé funkční poruchy páteře, kořenové syndromy, stavy po úra-zech, parézách (obrnách), nejrůznější neurologické choroby, pacienti s chronickými chorobami revmatickými, plicními apod. Dlouhodobě se zapojujeme do iktového programu nemocnice, od roku 2016 funguje i poradna pro terapii spasticity.

Další skupinu tvoří děti s poruchami psychomotorického vývoje, především s dětskou mozkovou obrnou, děti s lehkou mozkovou dysfunkcí nebo jinými vrozenými či získanými poruchami. Rovněž v centru naší pozornosti je velká skupina dětí s vadným držením těla, skoliózami, i v poslední době stále častějšími bolesti-vými stavy pohybové soustavy, děti s chorobami plicními a revmatologickými.
V rámci ambulantní péče provádějí vstupní rehabilitační vyšetření dle požadavků odborných ambulancí či praktických lékařů, předepisují a indikují kompenzační pomůcky, provádějí opichy, reflexní léčbu, mobilizač-ní a manipulační léčbu, kineziologická vyšetření, posudková vyšetření, indikují lázeňskou a infuzní terapii, indikují a zajišťují u pacientů další terapii a následnou léčbu na Oddělení ošetřovatelské péče a v odborných léčebných ústavech.

Nabízíme:

• práci v profesionálním kolektivu na akreditovaném pracovišti
• výše jednotlivých úvazků optimálně 1,0 (můžeme přijmout i více lékařů), dle dohody i nižší
• platové ohodnocení dle Nařízení vlády – tabulkový plat, možnost osobního ohodnocení po zapracování s navýšením po splnění kmenové a atestační zkoušky
• nejsou klasické noční služby, pouze krátké víkendové příslužby (denní vizity)
• většinu stáží v rámci základního kmene je možno absolvovat na akreditovaných odděleních v rámci nemocnice, je v našem zájmu čím jak nejrychlejší ukončení vzdělávacího procesu u všech lékařů
• 5 týdnů dovolené
• zaměstnanecké benefity
• nástup dohodou

Požadavky:

• odborná způsobilost
• zdravotní způsobilost k výkonu povolání
• trestní bezúhonnost
• smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost
• zájem o vzdělávání v oboru
 
Bližší informace poskytne náměstek léčebné péče MUDr. Roman Jochymek, tel. 558 309 601, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..