Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Z důvodu přípravy a provádění rekonstrukce pavilonu psychiatrie, hrazené  z prostředků Moravskoslezského kraje,  jsou níže uvedené ambulance nemocnice a soukromé subjekty přestěhovány  ze stávajících do náhradních prostor následovně:

 

Oddělení, ambulance

Náhradní prostory

Lůžková část CNS-Centrum Třinec

Infekční pavilon 2. patro

Ředitelství + ambulantní část CNS-Centrum Třinec

Budova bývalé patologie + LLM – 1.patro

Ambulance TRN – MUDr. Ivanka Lukešová

Budova bývalé patologie + LLM - nízká část, vchod od autobusové zastávky

Kožní ambulance, stacionář, lékařská kosmetika

Budova bývalé patologie +  LLM – nízká část, vchod z areálu nemocnice

Sociální pracovnice

Budova ředitelství - 1. patro

Psychologická amb. – PhDr. Katarina Uhlářová

Monoblok nemocnice - 6. patro

Psychologická amb. – Mgr. Gabriela Zającová

Budova ředitelství - přízemí

Vedoucí úklidových služeb

Infekční pavilon - 1. patro

Dnem 31. 1. 2011 bude zároveň uzavřena komunikace i chodník vedoucí kolem psychiatrického pavilonu pro osobní automobily i pro pěší.  Přístup do infekčního pavilonu, kde je umístěna rehabilitace 2, rehabilitační stacionář  a lůžková část CNS-Centrum Třinec bude možný  pouze podzemní chodbou.  Přístup do infekčního pavilonu pro pěší, je možný  ze strany od autobusové zastávky směrem vlevo po chodníku a komunikaci.  Přístup osobními automobily k pavilonu infekce nebude po celou dobu rekonstrukce povolen.

Žádáme zaměstnance, aby k parkování vozidel využívali nové odstavné plochy za budovou vodoléčby a kotelny.

Žádáme zaměstnance, aby k parkování vozidel využívali nové odstavné plochy za budovou vodoléčby a kotelny.

Tiskové oddělení Nemocnice Třinec

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.