Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Levé menu

V uplynulém týdnu opět nedošlo k významnější změně v druhovém zastoupení vzdušných alergenů.

V ovzduší se v důsledku nadměrného horka objevovalo jen průměrné množství pylových alergenů. Nejhojnější byla stále málo alergizující kopřiva. Z významných alergenů dominoval pyl trav, jeho množství již začalo pozvolna klesat. Poměrně hojný byl také pyl šťovíku, jitrocele a merlíkovitých. Velmi četné byly spory vzdušných plísní, hlavně rodů Cladosporium a Alternaria.


Ani pro příští období neočekáváme žádné podstatné změny v koncentraci či druhovém zastoupení vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude stále pyl trav, jeho koncentrace v ovzduší ale bude pomalu klesat. Naopak se začne pozvolna zvyšovat množství pylu pelyňku a merlíkovitých.


Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna