Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Infekce dospělýBěhem tohoto týdne došlo v Nemocnici Třinec k vytvoření dočasného infekčního oddělení, které vzniklo v prostorách bývalého II. oddělení rehabilitace. Abychom eliminovali riziko přenosu infekce, byla k tomuto účelu vybrána právě budova, která je mimo hlavní monoblok nemocnice.

Na zřízeném infekčním oddělení je od této chvíle zajištěna veškerá péče pro dospělé i dětské pacienty s podezřením na infekci Covid-19. Celkem se na oddělení nachází 18 lůžek, z čehož pět lůžek je dětských a dvě lůžka jsou navíc vybavena plicními ventilátory. Byl vyčleněn potřebný erudovaný personál, schopný pomoci pacientům s chirurgickým nebo interním problémem.

Pacienti, u kterých se neprokáže podezření z nákazy Covid-19, budou přeloženi na standartní lůžkové oddělení.

 

Irena Sikorová Nožková
tisková mluvčí 

 

Infekce dětské

 

 

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.