Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
 
Níže uvádíme seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka.

Při návštěvách mimo Evropu Vám podrobnější informace sdělí pracovníci Hematologicko-transfúzního oddělení na telefonním čísle 558 309 627 v době od 6:00 do 14:00 hod.

Dočasné vyřazení z dárcovství krve na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti při pobytu v období od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování).
 

Země

Oblast vyřazení

Albánie

celá země

Bosna a Hercegovina

celá země

Bulharsko

celá země

Černá Hora

vnitrozemí

K vyřazení se nepřistupuje při pobytu u moře, v případě, že ani v rámci cesty nedošlo k přenocování ve vnitrozemí.

Francie

regiony Okcitánie, Provence, Korsika

Chorvatsko

vnitrozemí

K vyřazení se nepřistupuje při pobytu u moře, v případě, že ani v rámci cesty nedošlo k přenocování ve vnitrozemí.

Itálie

provincie: Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardinie a Sicílie

Pozn.: orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San Marina

Kosovo

celá země

Kypr

celý ostrov

Maďarsko

celá země

Makedonie (nově Severní Makedonie)

celá země

Moldavsko

celá země

Rakousko

spolkové země Dolní Rakousy a Vídeň

Rumunsko

celá země

Řecko

celá země

Slovinsko

vnitrozemí

K vyřazení se nepřistupuje při pobytu u moře, v případě, že ani v rámci cesty nedošlo k přenocování ve vnitrozemí.

Srbsko

celá země

Turecko

celá země

Ukrajina

celá země