Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Den otevřených dveří na GYN POR 2019

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.