LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

ořešák 2024Dominantní alergeny: bříza, jasan, habr, vrba, ořešák, jilm, dub, platan, začínají trávy.

V uplynulém týdnu pyl většiny jarních dřevin dosahoval velmi vysokých hodnot. Obrovské množství pylu v ovzduší bylo viditelné v podobě nánosu jemného poprašku krémové barvy na rovných plochách. Hlavními alergeny byla bříza a habr. Méně se vyskytoval pyl vrb, jasanu, jilmu, topolu a modřínu. Začaly rozkvétat duby, ořešáky, v městské zástavbě pak platany. Oproti minulému týdnu přibylo i pylu borovice a smrku. Ojediněle se vyskytla první pylová zrna trav. Rozkvetlé koruny ovocných stromů nejsou pro alergiky na pyl hrozbou, spíše dělají radost hmyzu, zahrádkářům a romantickým duším.

V tomto týdnu očekáváme ochlazení, s ním přijde i zpomalení otevíraní květních poupat a uvolňování pylových částic. Dominantním alergenem zůstane stále pyl břízy, avšak jeho množství bude už postupně klesat.

Začátek pylové sezony trav očekáváme letos dříve - už na přelomu dubna a května.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna