LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

trávy2023Dominantní alergeny: trávy, jehličnany, jírovec, jitrocel.

V minulém týdnu vzhledem k ochlazení bylo spíše méně pylových zrn. Mezi nimi dominoval pyl travin, smrku, borovice, jitrocelu, šťovíku, jírovce, platanu, ořešáku a břízy. Dobíhá pylová aktivita ostatních dřevin, například buku a vrb.

Pro příští týden očekáváme prudký nárůst pylu travin a doprovázejících víceletých rostlin (jitrocel, štovík). Velmi silně kvetou jírovce, ale jejich pyl nepatří mezi silné alergeny. Očekáváme i žlutavé nánosy pylu smrku a borovice.

Pylové zpravodajství Nemocnice Třinec Sosna