LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

Požadujeme:

• odbornou a zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb.
• licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
• organizační, komunikační a řídící schopnosti
• zkušenosti s vedením pracovního týmu vítáme
• schopnost aktivního a samostatného jednání, vstřícné chování a vystupování
• pracovitost, spolehlivost, odpovědnost
• zájem o vzdělávání v oboru

Nabízíme:

• práci v profesionálním kolektivu na akreditovaném pracovišti
• moderní pracovní prostředí
• odpovídající platové ohodnocení
• podporu osobního rozvoje a dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené
• zaměstnanecké benefity - příspěvek na penzijní připojištění, dary při pracovních a životních výročích a další příspěvky z FKSP, výhodné a chutné závodní stravování
• nástup dohodou

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit:

• strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe, vč. telefonického spojení, popř. elektronické adresy
• strategie rozvoje oddělení, strategie vedení lidí, oborová spolupráce v rámci NT, p.o.
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (nedokládají zaměstnanci NT, p.o.)
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nedokládají zaměstnanci NT, p.o.)

Přihlášky včetně všech požadovaných náležitostí zasílejte nebo osobně doručte v zalepené obálce s označením „VŘ – primář oddělení ARO“ nejpozději do 31.1.2022 na adresu:

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Oddělení lidských zdrojů
Kaštanová 268
739 61 Třinec

hlasovani baner 2022