Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Levé menu

11 25 Iktové centrum1Nemocnice Třinec obdržela další ocenění kvalitní práce v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a řadí se tak mezi pracoviště na špičkové evropské úrovni.

V červnu iktové centrum neurologického oddělení třinecké nemocnice získalo Zlatou plaketu ESO Angels Awards. Nyní obdrželo evropský certifikát kvality, který uděluje Evropská společnost pro péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou (ESO). Jedná se o ohodnocení kvalitní práce třinecké nemocnice, oceňuje se komplexnost péče a kvalita diagnostických i léčebných postupů.

Na péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou se podílí zejména neurologové na neurologické JIP a standardním oddělení s týmem sester erudovaných v péči o tyto pacienty. Neodmyslitelná je spolupráce s internisty – intenzivisty, radiology, rehabilitačními lékaři, fyzioterapeuty, logopedy i psychology. „Toto ocenění svědčí o tom, že našim pacientům zajišťujeme vysoce odbornou péči srovnatelnou s péčí v ostatních iktových centrech v Evropě,“ doplnila primářka neurologického oddělení Helena Sobolová.

 

Irena Sikorová Nožková
tisková mluvčí