Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Levé menu

Odběrové místo podzim1 LINemocnice Třinec se potýká s problémem úhrady za antigenní testování osob na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 .

V médiích je chybně prezentováno, že testování probíhá zdarma. Toto je pouze poloviční pravda, jelikož podmínky, za kterých je pro žadatele testování „zdarma“ stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR již 14. prosince 2020 ve svém mimořádném opatření Č. j.: MZDR 47828/2020 -10/MIN/KAN.

Za osobu, která je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice, uhradí náklady za testování v odběrovém centru jeho zdravotní pojišťovna. Z veřejného zdravotního pojištění se vyšetření neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního TP-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo POC antigenní test s negativním výsledkem.

Lhůta 5 dní byla zkrácena na 3 dny od 1. února 2021 metodickým opatřením Č. j.: MZDR 47828/2020 -12/MIN/KAN.

Další metodické opatření je ze dne 28. 5. 2021 Č. j.: MZDR 47828/2020 -29/MIN/KAN, které upravuje podmínky úhrady od 1. června 2021. Všem účastníkům veřejného zdravotního pojištění uhradí zdravotní pojišťovna antigenní test jedenkrát za 7 dní a PCR test 2x za měsíc. Ruší se výjimka u osob v ochranné lhůtě po prodělání onemocnění.

Zdravotní pojišťovna kontroluje oprávněnost požadavků na úhradu vykázané zdravotní péče u všech zdravotnických zařízení. Nelze tedy spoléhat na to, že pokud vystřídám více odběrových míst, nemocnice na to nepřijde a zdravotní pojišťovna testování proplatí. Výkony, které uvedené požadavky nesplňují, jsou zdravotnickému zařízení odmítnuty. Nemocnice pak požaduje úhradu po samotném žadateli. Proces vyúčtování nemocnicí a uznání péče zdravotní pojišťovnou je zdlouhavý a trvá v řádu týdnů. Z tohoto důvodu jsou faktury lidem zasílány postupně.

Žadatelé o provedení vyšetření na vlastní žádost se registrovali na stránkách nemocnice přes systém Reservatic. Provozovatelem tohoto systému však není sama nemocnice, nýbrž ministerstvo zdravotnictví. Z tohoto důvodu není nemocnice oprávněna jakýmkoliv způsobem měnit či doplňovat informace na těchto stránkách. Jedno pořekadlo praví, že neznalost zákona neomlouvá a nemocnice nemůže hradit důsledky neoprávněného požadavku ze svých zdrojů.