Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Levé menu

04 MM reality1Děkujeme zástupcům M&M reality nadační fond za 100 ks energetických nutričních taštiček „Pastee“.

Tento dar, plný energie a živin, společnost věnovala zdravotníkům Nemocnice Třinec jako podporu a poděkování za úsilí a péči o všechny nemocné pacienty v době pandemie Covid-19.