Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Levé menu

02 Laparoskopická věž2Na sklonku roku 2020 pořídila Nemocnice Třinec novou 4K video laparoskopickou sestavu. Pořizovací náklady ve výši 2,2 milionu korun uhradil zřizovatel nemocnice Moravskoslezský kraj.

„Moderní vybavení nemocnic je pro zvyšování kvality zdravotnické péče nepostradatelné. Do přístrojové techniky krajských nemocnic investuje Moravskoslezský kraj průběžně. Důležité jsou také rekonstrukce a opravy budov, na které je v letošním krajském rozpočtu vyčleněno celkem 264 milionů korun. Aktuální situace nám potvrzuje, jak je zvyšování úrovně našeho zdravotnictví důležité a nutné,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Tato video laparoskopická věž poskytuje operatérovi, díky 4K rozlišení a nové inteligentní světelné jednotce, maximální přehled v dutině břišní a neunikne mu ani nejmenší zdroj krvácení nebo jiné komplikace.

Dále je tato sestava vybavena speciálními filtry, které v kombinaci s novým světelným zdrojem dokážou v reálném čase zobrazit překryvný obraz, který se skládá z okem viditelného a infračerveného spektra.

Pomocí těchto filtrů a po nitrožilním podání Indocyaninové zeleně (ICG) se operujícímu chirurgovi dokonale zobrazí prokrvení střeva a může rovnou v průběhu operace rozhodnout, zda ponechá nebo upraví linie pro spojení (anastomózu) střeva. Rovněž po úspěšném spojení střeva si zkontroluje vitalitu vzniklé anastomózy.

Výhoda této jedinečné technologie spočívá v možnosti změny operačního postupu na základě fluorescenční angiografie provedené během výkonu. Cílem je rovněž snížení výskytu pooperačních poruch hojení střevní anastomózy a jiných komplikací.

V únoru 2021 byl tento systém instalován na chirurgické operační sály Nemocnice Třinec. Jde vůbec o první instalaci tohoto systému renomované německé firmy v ČR, tedy kombinaci 4K rozlišení s možností vizualizace (ICG).

02 Laparoskopická věž1