Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Levé menu

UPOZORNĚNÍ PRO DÁRCE

po prodělané infekci a v souvislosti s rizikem onemocnění koronavirem

Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2

  • Prokázána infekce SARS-CoV-2 s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky bez nutnosti hospitalizace:

28 dní od ukončení izolace bez PCR testu, kdy je pacient považován za neinfekčního.

  • Prokázána infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem onemocnění a hospitalizací:

28 dní od ukončení izolace po 1. negativním výsledku PCR z výtěru, kdy je pacient považován za negativního.

Potvrzení o výsledku vezměte s sebou.

                                                      

Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou

  • Osoby v karanténě: 14 dní po ukončení karantény.
  • Kontakt s osobou v karanténě: 14 dní po kontaktu.
  • Pobyt mimo ČR: 28 dní po návratu.

Máte projevy onemocnění dýchacích cest? Kašel, dušnost, teploty?

Pokud je Vaše odpověď ANO, prosím, nedarujte a nevstupujte na Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Třinec p.o. a pokud možno, zamezte kontaktu s ostatními lidmi.

Váš doprovod aktuálně nemůže vstupovat do prostor Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Třinec, p.o.

Během pobytu na Hematologicko-transfúzním oddělení je nutné mít zakrytá ústa a nos rouškou, šátkem apod.

Testování na COVID-19 se u dárců neprovádí.

Děkujeme, že respektujete tato upozornění.

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.