Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Z důvodu pracovní vytíženosti sester v odběrové místnosti Klinických laboratoří, prosíme všechny zájemce o testování na protilátky Covid-19, aby se objednávali na tel. čísle 558 309 613 a to pouze v době tomu vymezené, tj. mezi 10 až 12 hodinou.   

Mimo tento vymezený čas se sestřičky věnují běžným odběrům (nikoliv koronavirovým), a nemohou tudíž zvedat telefon.

Prosíme o dodržování výše uvedeného času.

Děkujeme za pochopení!

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.