LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

Telefonní seznam - Útvar ředitele


Jméno Popis Číslo
Ing. Jiří VeverkaŘeditel nemocnice101
Bc. Renáta ŘezníčkováSekretariát102
- zasedací místnost130
- posluchárna765
Lucie MalcováSprávce dokumentace104
Irena Sikorová NožkováManager marketingu a PR, tisková mluvčí151
Bc. Jaroslav BrzyszkowskiTechnický náměstek752
René HomporaProvozní náměstek704
Mgr. Jana Maštalířová, MBANáměstek pro ošetřovatelskou péči103
Bc. Lenka OlivováÚstavní hygienik790
Bc. Karmen Cieslarová, MBAVedoucí interní auditor, manager kvality705
Právník109
Ing. Václav PolokOmbudsman152
Bc. Lenka SamiecováPověřenec pro ochranu osobních údajů702
Ing. Lucie BujákováReferent veřejných zakázek105
Iveta SikorováPodatelna720
Oddělení informatiky
Ing. Tomáš WalachVedoucí oddělení informatiky110
Radek Jasiński, DiS.123
Vladislav Kantor, DiS.124
Radek Wantula106
Daniel Sikora126
Jakub Labaj127
Příslužba mobil#90700
Gabriela MacoszkováLékařská knihovna, archiv107
Ing. Radovan HorákManažer logistiky744
Oddělení personalistiky a odměňování
Bc. Lenka SamiecováVedoucí702
Pavla VodradováPersonalistika711
Ivona CieslarováVýchova a vzdělání713
Lucie RiečičiarováMzdová účetní 712
Mzdová účtárna
Bc. Oľga KuczyńskaVedoucí714
Simona SchlesingerováMzdová účetní715
Libuše FrechováMzdová účetní716
15.02.2016

Pondělí: 6:00 - 10:00
Úterý: 6:00 - 9:00
Středa: 6:00 - 11:00
Čtvrtek: 6:00 - 10:00
Pátek: 6:00 - 10:00

14.08.2014

1. Jindrák, Vlastimil Antibiotická politika a prevence infekcí Mladá fronta 2014

2. Krška, Zdeněk Chirurgická onkologie Grada 2014

3. Hendl, Jan Kvalitativní výzkum Portál 2012

5. Řeháček, Vít Transfuzní lékařství Grada 2013

6. Kasper, Heinrich Výživa v medicíně a dietetika Grada 2015

7. Barash, Paul G. Klinická anesteziologie Grada 2015

8. Čihalík, Čestmír Variabilita EKG nálezů ve vnitřním lékař Solen 2015

9. Kudlejová, Mária Inštrumentovanie Vydavateľstvo Osveta 2014

10. Faber, Edgar Základy hematologické diagnostiky Mladá fronta 2015

11. Penka, Miroslav Hematologie a transfuzní lékařství Grada 2011

12. Penka, Miroslav Hematologie a transfuzní lékařství Grada 2012

13. Koolman, Jan Barevný atlas biochemie Grada 2012

14. Křivohlavý, Jaro Optimismus, pesimismus a prevence deprese Grada 2012

15. Hájek, Zdeněk Porodnictví Grada 2014

16. Falt, Přemysl Koloskopie Grada 2015

17. Seidl, Zdeněk Neurologie pro studium i praxi Grada 2015

18. Muntau, Ania Pediatrie Grada 2014

19. Ptáček, Radek Etické problémy medicíny na prahu 21. stoletíGrada 2014

20. Kittnar, Otomar Lékařská fyziologie Grada 2011

21. Seidl, Zdeněk Neurologie pro nelékařské zdravotnické oboryGrada 2008

22. Janíková, Eva Ošetřovatelská péče v chirurgii Grada 2013

23. Slezáková, Lenka Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví Grada 2011

24. Slezáková, Zuzana Ošetřovatelství v neurologii Grada 2014

25. Slezáková, Lenka Ošetřovatelství v pediatrii Grada 2010

26. Mastiliaková, Dagmar Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská Grada 2014

27. Kelnarová, Jarmila Psychologie Grada 2010

28. Holczerová, VladimíraVolnočasové aktivity pro seniory Grada 2013

29. Kelnarová, Jarmila Psychologie Grada 2014

30. Orel, Miroslav Nervové buňky a jejich svět Grada 2015

31. Ayers, Susan Psychologie v medicíně Grada 2015

32. Vévoda, Jiří Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví Grada 2013

33. Kutnohorská, Jana Multikulturní ošetřovatelství pro praxi Grada 2013

34. Hospodářová, Ivana Kreativní management v praxi Grada 2008

35. Hart, Radek Degenerativní onemocnění páteře Galén 2014

36. Koutná, Markéta Manuál hojení ran v intenzivní péči Galén 2015

37. Lebl, Jan Klinická pediatrie Galén 2014

38. Naňka, Ondřej Přehled anatomie Galén 2015

39. Wendsche, Peter Traumatologie Galén 2015

27.03.2012

výpůjční služby

  1. prezenční výpůjčky (ve studovně - půjčovně knihovny),

  2. absenční výpůjčky (mimo knihovnu a příruční knihovny na odděleních),

  3. meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS a MMVS),

  4. cirkulace časopisů.

reprografické služby

lékařská knihovna vyřizuje ve spolupráci s osobami provádějícími kopírovací a tiskařské práce v rámci Nemocnice Třinec.

Tyto služby se poskytují v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb. (autorský zákon) pouze pro osobní potřebu uživatele z dokumentů knihovny a z dokumentů knihovnou opatřených.

Povolují-li to licenční aj. podmínky pro využívání jednotlivých informačních zdrojů, zpřístupněných na počítači knihovny, může uživatel požádat o tisk výsledku svého požadavku.

Zaměstnanec knihovny je oprávněn odmítnout zapůjčení dokumentu určeného ke kopírování v případě, že existuje riziko jeho poškození.

rešeršní služby

se poskytují z elektronických databází dostupných v lékařské knihovně nebo volně přístupných na Internetu, z tištěných zdrojů a informačních pomůcek.

referenční služby

  1. bibliograficko-informační (vyhledávání požadovaných informací v katalozích a v přístupných databázích),

  2. lokačně informační (souborné katalogy),

  3. poradenské a konzultační.

27.03.2012

v současné době se ceník aktualizuje

Registrační poplatek
extérní uživatel (kalendářní rok) 200,- Kč
zaměstnanec Nemocnice Třinec zdarma
Jednorázová výpůjčka za jeden titul
extérní uživatel 30,- Kč
zaměstnanec Nemocnice Třinec zdarma
Zhotovení xerokopií - extérní uživatel
formát A4
jednostranný 1kus 2,30 Kč + poštovné
oboustranný 1kus 4,10 Kč + poštovné
Rešerše - extérní uživatel retrospektiva
1 rok 30,- Kč + tisk+ poštovné
2 roky 60,- Kč + tisk+ poštovné
3 roky 90,- Kč + tisk+ poštovné
4 roky 120,- Kč + tisk+ poštovné
5 roků 150,- Kč + tisk+ poštovné
Cirkulace časopisů (jiným knihovnám)
1 titul odborného časopisu 300,- Kč + poštovné
Upomínky platí všichni uživatelé
1. upomínka 20,- Kč
2. upomínka 30,- Kč
3. upomínka 60,- Kč
dopis 100,- Kč


Ceny jsou uvedeny bez DPH.
27.03.2012

Česká periodika

 

Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca

Acta Chirurgiae Plasticae

Anesteziologie a intenzivní medicína

Časopis lékařů českých

Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Česká gynekologie

Česká radiologie

Česká revmatologie

Česko-slovenská dermatologie

Florence

Klinická biochemie a metabolismus

Knihovna

Léčba ran

Listy sociální práce

Medicína po promoci

Moderní gynekologie a porodnictví

Nukleární medicína

Otorinolaryngologie a foniatrie

Postgraduální medicína

Praktický lékař

Rozhledy v chirurgii

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Sociální práce

Transfuze a hematologie dnes

Úrazová chirurgie

Vnitřní lékařství

Zdravotnictví - medicína

 

Zahraniční periodika

 

Alkoholizmus a drogové závislosti

Otolaryngologia Polska

Pediatrics Clinics of North America