Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo Evropská Unie - ROP

 

 

 

NemocniceTřinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Třinec

je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem 

 

Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních
reg. č. CZ.1.10/2.1.00/11.00929

Projekt byl financován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy 10.2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory 10.2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb.
Partnery projektu bylo 6 nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem, tj. Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Nemocnice s poliklinikou v Havířově, p.o., Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o., Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., a Nemocnice Třinec, p.o.. Celkové náklady projektu dosáhly výše 167.783.724 Kč, přičemž spolufinancování ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činila 92,5% způsobilých nákladů projektu a zbylý podíl tvořilo spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Cílem tohoto projektu je modernizace a zkvalitnění poskytovaných zdravotnických služeb, prostřednictvím pořízení přístrojové techniky do šesti nemocnic zřízených Moravskoslezským krajem. Projekt zlepšuje dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v regionu Moravskoslezsko zaměřenou na prevenci, včasnou diagnózu a léčbu moderními, technicky vyspělými metodami díky nejmodernější přístrojové technice. Dopadem realizace projektu je zvýšení kvality života v regionu díky zkvalitnění zdravotní péče.

 

Nemocnice Třinec, p.o. se podílela na přípravě i realizaci projektu, a provozuje výstupy v rámci projektu pořízené.

V rámci projektu byly pořízeny následující zdravotnické přístroje a technologie:

 

Magnetiká rezonanceMagnetická rezonance Nemocnice Třinec, p.o.                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logo MSK

 

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.