LOGO REACT EU MMR small v2

logoNový invalidní vozík, polohovací pomůcky a dvě toaletní křesla zakoupilo oddělení sociálních lůžek krajské Nemocnice Třinec z finančních příspěvků okolních obcí. Na provoz stanice pravidelně přispívá také město Třinec a Moravskoslezský kraj.

Oddělení zabezpečuje péči dospělým osobám, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neobejdou bez péče jiné osoby, ale nepotřebují již hospitalizaci. Uživatelé služby mohou pobývat na oddělení po přechodnou dobu, než jim bude zajištěna služba trvalého charakteru, například osobní asistence, pečovatelská služba nebo domov pro seniory.

„Letos využilo služby našeho oddělení už 56 klientů, celkem jím prošlo za pět let jeho provozu 263 mužů a žen,“ uvedla Lucie Sikorová, vedoucí oddělení sociálních lůžek. „Snažíme se pro naše klienty vytvořit příjemné prostředí, které přispěje k jejich lepší psychické a fyzické pohodě. Klientům chodí pomáhat dobrovolníci ze Slezské diakonie, kteří pro ně nově připravují Kavárnu u Lidušky – setkání a povídání u kávy a čaje, studenti  ze SOŠ Třinec-Kanada a ze SZŠ z Frýdku-Místku, kteří v rámci své odborné práce pomáhají vést pracovní činnosti uživatelů,“  dodala Lucie Sikorová.

Na provoz stanice pravidelně přispívá částkou 400 000 Kč ročně město Třinec. Zřizovatel nemocnice, Moravskoslezský kraj, přispěl v letošním roce na provoz stanice sociálních lůžek částkou  250 000 Kč a prostřednictvím kraje získalo oddělení také dotaci ve výši 1 059 000 Kč z ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto finanční příspěvky jsou použity  na úhradu mzdových nákladů pracovníků v přímé péči, případně na jiné nutné provozní výdaje.

Dle svých možností přispívají také obce Bystřice, Návsí, Ropice a Hrádek, díky jejich příspěvkům  v celkové částce 43 500 Kč mohlo letos oddělení zakoupit dvě toaletní křesla a polohovací pomůcky pro klienty. Za příspěvek obce Mosty u Jablunkova byl pořízen invalidní vozík a obec Jablunkov zakoupila na pokoje pacientů několik televizních přijímačů.

Nemocnice by ráda jménem všech, kteří služby oddělení využívají a jménem jejich rodinných příslušníků poděkovala městu Třinec i dalším jmenovaným obcím za tuto potřebnou finanční podporu.

 

Jolana Filipová

tisková mluvčí

hlasovani baner 2022