Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
Výdej pro veřejnost
 • Výdej léčivých přípravků na recepty včetně individuální přípravy, lékárna přijímá elektronické recepty
 • Výdej zdravotnických pomůcek na poukazy
 • Volný prodej (léčivé přípravky a potravní doplňky, čaje, zdravotnický materiál, sortiment pro děti, léčebná kosmetika, brožurky pro speciální diety a další doplňkový sortiment)
 • Prodej potravin pro bezlepkovou dietu
 • Pomůcky při inkontinenci, pomůcky pro diabetiky (jehly, lancety, testovací proužky pro měření glykémie)
 • Objednávání a výdej léčivých přípravků v rámci specifických léčebných programů a neregistrovaných léčivých přípravků v režimu mimořádného dovozu
 • Poradenská činnost pro pacienty - při výdeji léčivých přípravků poskytnutí všech nezbytně nutných informací o jejich užívání a správné aplikaci
 • Sběr nepoužitých a nepoužitelných léčivých přípravků k bezpečné likvidaci, sběr použitých injekčních stříkaček
 
Výdej pro oddělení Nemocnice Třinec
 • Výdej léčivých přípravků na lůžková i ambulantní oddělení, objednávání probíhá elektronicky
 • Rychlé zajišťování léčivých přípravků v rámci specifických léčebných programů a neregistrovaných léčivých přípravků v režimu mimořádného dovozu
 • Výdej infuzních roztoků, enterální a parenterální výživy dle požadavků oddělení
 • Informační a konzultační servis pro zdravotnický personál nemocnice
 • Kontrola správnosti zacházení s léčivými přípravky na jednotlivých odděleních a ambulancích Nemocnice Třinec
 
Výdej pro jiná zdravotnická zařízení
 • Lékárna zásobuje léčivými přípravky lůžkové oddělení CNS Centrum Třinec a Sanatorium Jablunkov
 • Výdej léčivých přípravků na žádanky ambulantních lékařů a ostatních zdravotnických zařízení
 
Individuální příprava léčivých přípravků
 • Individuální příprava léčivých přípravků různých lékových forem podle zásad správné lékárenské praxe pro oddělení nemocnice, pro výdej na recepty a volný prodej
 • Příprava sterilních léčivých přípravků za aseptických podmínek s protimikrobní přísadou (oční kapky a oční vody)
 • Příprava ostatních léčivých přípravků (roztoky, krémy, masti, pasty, čípky, vaginální globule, dělené prášky
 
Konzultační činnost

na požádání odborníků lékárny u výdeje léků:
 • Měření krevního tlaku s poradenstvím
 • Měření tělesných parametrů
 • Měření glykémie (množství cukru v krvi)
 • Konzultace s možností záměny léčivých přípravků s nižším doplatkem
 
dle domluvy s lékárníkem při výdeji léků, telefonicky nebo e-mailem (kontakty viz výše):
 • Možnost individuálních lékových konzultací – správné užívání a aplikace léčivých přípravků, možné interakce léčivých přípravků s potravinami, vitaminy a potravními doplňky, upozornění na případné nežádoucí účinky léků a jejich vzájemné působení
 
V lékárně je možno platit v hotovosti, platební nebo kreditní kartou, pro organizace i fakturou.

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.