Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Nenalezen obor

Dětské odděleníLokalizacja oddziału:

parter i kondygnacja -1: Oddział Pediatryczny, 4 piętro : Oddział Neonatologiczny.

 

Telefon kontaktowy:

+420 558 309 225 - Oddział A
+420 558 309 220 - Oddział B
+420 558 309 200 - Dziecięcy OIOM
+420 558 309 215 - Oddział Neonatologiczny
+420 558 309 204 - Poradnie Pediatryczne

 

Podstawowa charakterystyka oddziału i spektrum opieki

Oddział dziecięcy zapewnia opiekę diagnostyczną i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży w wieku od urodzenia do 19 roku życia. Rocznie hospitalizujemy około 2500 pacjentów (z wyjątkiem noworodków). Przyjmujemy  pacjentów w stanach nagłych zachorowań, przywożonych przez pogotowie ratunkowe i zgłaszających się do Izby Przyjęć bez skierowania  lekarza. Oddział pełni stały ostry dyżur. W przypadku chorób, dla których potrzebna jest bardziej specjalistyczna diagnostyka i leczenie, kierujemy pacjentów do klinik i szpitali specjalistycznych.
Oddział posiada dobre zaplecze diagnostyczne, zarówno laboratoryjne, jak i diagnostyki obrazowej. Oddział jest dobrze wyposażony w podstawowy sprzęt niezbędny w procesie leczenia.
Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Pediatryczna - kardiologii, nefrologii, gastroenterologii i endokrynologii wraz z leczeniem cukrzycy.
Na oddziale  pracuje 9 lekarzy.
Dzieci i młodzież, u których  planowane jest leczenie chirurgiczne, są hospitalizowane na
oddziale B - Dziecięce Centrum Leczenia Operacyjnego.Oddział ma charakter interdyscyplinarny –  o dzieci troszczą się lekarze specjaliści z różnych dziedzin operacyjnych - otorinolarygnologii, chirurgii, ortopedii, chirurgii plastycznej i pediatrii. Na tym oddziale hospitalizowane  są również dzieci,u  których  wykonywane jest obrazowanie rezonansem magnetycznym w znieczuleniu ogólnym.
Inne dzieci z typowymi chorobami wieku dziecięcego są hospitalizowane na oddziale A.
Dzieci z chorobami zagrażającymi ich życiu  oraz dzieci po poważnej operacji chirurgicznej hospitalizowane są na dziecięcym oddziale intensywnej terapii(OIOM). Pracuje na nim wysoko wykwalifikowany, z dużym doświadczeniem zawodowym personel medyczny.

 

Noworodki hospitalizowane są na Oddziale Neonatologicznym. Oprócz  badań przesiewowych u wszystkich noworodków przeprowadza się za pomocą ultradźwięków  badania wad wrodzonych nerek i dróg moczowych.Lekarz neonatolog codziennie bada noworodka, obserwuje jak funkcjonuje organizm dziecka i jak przebiega proces przystosowywania się do życia poza organizmem mamy. Obserwuje również proces żywienia dziecka i służy swoją wiedzą.
W opiece medycznej nad noworodkiem od chwili urodzenia uczestniczą również pielęgniarki i położne. Bezpośrednio po porodzie opiekują się noworodkiem, pomagają mamie w czynnościach pielęgnacyjnych, uczą je procesu pielęgnacji i opieki nad potomstwem, przekazują wiedzę na temat żywienia, pomagają w trudnych sytuacjach, nadzorują prace pielęgnacyjne prowadzone przy dziecku przez matkę.

 

Staramy się aby leczone u nas dzieci jak najmniej odczuwały niedogodności przebywania w szpitalu. Z dzieckiem przez cały czas może przebywać osoba towarzysząca. Dbamy o to, aby niezbędne badania diagnostyczne i leczenie było zrealizowane w jak najkrótszym czasie. Dokładamy
wszelkich starań, aby rodzice byli wyczerpująco informowani o celowości podejmowanych przez nas działań. Szczególnie zależy nam na tym, aby minimalizować (a jeśli to tylko możliwe - eliminować) ból i cierpienie fizyczne naszych pacjentów.
Na Oddziale Pediatrycznym pracuje pielęgniarka- specjalista do gier i zabaw, która za pomocą wykorzystania różnych pomocy dydaktycznych próbuje chorym dzieciom  wyjaśnić przyczyny ich hospitalizacji, stara się zmniejszyć napięcie psychiczne i strach nie tylko u dzieci, ale także u ich rodziców.
Oddział Dziecięcy Szpitala w Trzyńcu posiada tytuł Baby Friendly Hospital (Szpital przyjazny dzieciom) pod patronatem UNICEF. 


Dětské oddělení

Spektrum opieki

  • Badanie i leczenie ostrych i przewlekłych chorób dziecięcych
  • Leczenie chirurgiczne we współpracy z ekspertami z zakresu laryngologii, ortopedii, chirurgii i chirurgii plastycznej
  • Ambulatoryjne badanie i leczenie w  kardiologii pediatrycznej, nefrologii, gastroenterologii i endokrynologii

 

Opieka dziecka szpitalna i ambulatoryjna objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym.
Hospitalizacja członków rodziny u dzieci pod 6 lat objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym, hospitalizacja powyżej 6 roku życia dziecka opłacana jest przez rodziców, zgodnie z aktualnym cennikiem.


 

 
Dětské odděleníDětské centrum operační léčby

  

Novorozenecké odděleníDětská JIP

 
Dětské centrum operační léčby
 
 
 
 
Multiple Image.
Multiple Image.
Multiple Image.
Multiple Image.
Multiple Image.
Multiple Image.
Multiple Image.