Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Levé menu

Na základě mimořádného opatření MZ platí následující:

Pravidla pro návštěvy v Nemocnici Třinec, p.o.

Návštěvy v Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, budou umožněny POUZE za níže uvedených podmínek:

 • Doba návštěv od 14:00 do 16:30 hodin.
 • K 1 pacientovi maximálně 1 osoba po dobu 30 minut
 • Po celou dobu pobytu v areálu nemocnice je nutné používat ochranu dýchacích cest – respirátor minimálně třídy FFP2/N95 (bez výdechového ventilu).

Návštěva pacienta je možná pouze za splnění podmínky předložení jednoho z těchto dokladů:

 1. Doklad o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, ne starším 7 dnů před zahájením návštěvy. Z dokladu musí být patrné, kdo test provedl.
 2. Doklad o absolvování POC antigenního testu s negativním výsledkem, ne starším 72 hodin před zahájením návštěvy. Z dokladu musí být patrné, kdo test provedl. Rovněž je možné se prokázat potvrzením od zaměstnavatele o absolvování POC antigenního testu s negativním výsledkem.
 3. Certifikát o očkování proti COVID-19, kdy od aplikace 2. dávky očkovací látky u dvoudávkového schématu musí uběhnout doba minimálně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění. U jednodávkového očkování musí uběhnout nejméně 14 dní po aplikaci.
 4. Potvrzení lékaře o prodělání COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. V potvrzení musí být uvedeno, kdy uběhla izolace a kdy byl proveden první PCR/AG test s pozitivním výsledkem. Toto potvrzení lze rovněž vytisknout přes: https://ocko.uzis.cz
 5. Všichni občané České republiky, kteří mají veřejné zdravotní pojištění v ČR, se mohou rezervovat k testování POC antigenními testy zdarma v intervalu jedenkrát za 7 dnů na jednotlivých odběrových místech. Testy PCR zdarma v intervalu 2x v měsíci.
 6. Návštěvník může k bezplatnému antigennímu testování využít naše odběrové místo umístěné v prostorách posluchárny (před vrátnicí), v pracovní dny 6:00 – 14:00 hodin, je nutné se však objednat - https://reservatic.com/public_services/nemocnice-trinec-prispevkova-organizace.

Návštěvník může k bezplatnému PCR testování využít naše odběrové místo umístěné u magnetické rezonance (poblíž autobusové zastávky), v pracovní dny 7:00 – 15:00 hodin, je nutné se však objednat - https://reservatic.com/cs/public_services/nemocnice-trinec-prispevkova-organizace-pcr-odberove-misto.

 1. Odběrové místo je oprávněno pro provedení bezplatného testu ověřit identitu navštěvovaného pacienta.
 • Hospitalizované dítě má nárok na přítomnost jednoho rodiče – zákonného zástupce, za předpokladu, že netrpí respiračním infektem a nebyli ve styku s osobou pozitivní COVID-19. Rodiče se mohou střídat.
 • Návštěvy COVID-19 pozitivních pacientů jsou zakázány.