Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Levé menu

Vzhledem k přetrvávající situaci spojené s pandemií Covid-19, neustále platí zákaz návštěv v Nemocnici Třinec.

Výjimku tvoří pouze:

a) přítomnost třetí osoby při porodu
b) návštěvy nezletilých pacientů
c) návštěvy pacientů s omezenou svéprávností
d) návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění


Podmínkou návštěvy je ochrana dýchacích cest (nos, ústa) v podobě roušky, ústenky nebo respirátoru. Jako ochranu dýchacích cest nejsou přípustné šátky, šály, kukly apod.


Děkujeme za pochopení.