Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj



MUDr. Lada Szotkowská

lékařka transfúzní služby