Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj



MUDr. Libor Kudělka

lékař Oddělení patologické anatomie