Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvojMUDr. Anna Czyžová

vedoucí lékařka Gastroenterologické centrum