Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvojMUDr. Monika Šimonová

vedoucí lékařka oddělení ošetřovatelské péče

tel: +420 558 309 293


 

MSK Sestra 2019 web 1024x234ob 01