Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvojMUDr. Marian Mrózek

zástupce primáře ambulance rehab.