Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvojMUDr. Soňa Kaletová

vedoucí lékařka Interní JIP